مزایای استفاده از مطالعه طرح توجیهی

محاسبات تاسیسات و تجهیزات در طرح توجیهی

محاسبات تاسیسات و تجهیزات در طرح توجیهی

تاسیسات رگ ها و عصب های زنده در فرآیند تولید بوده که محرک راه اندازی ماشین آلات مکانیکال و الکتریکال در کلیه فرآیندهای تولیدی می باشند. عصب هایی که جریان برق و ارتباطات را در خود حفظ می کنند و رگ هایی که جریان سوخت و آب و سیال را به بخش های نیازمند انتقال می دهند.
معمولاً تاسیسات به دو بخش تقسیم می شوند؛ تاسیسات عمومی(زیربنایی) که در هر حرکت تولیدی، خدماتی، رفاهی، مسکونی و… کاربرد داشته و عمومی ترین آن در یک واحد مسکونی قابل مشاهده است. معمولاً شامل برق، آب، سوخت، ارتباطات، گرمایش، سرمایشه، اطفای حریق و فاضلاب می شود.
تاسیسات خاص، مرتبط با نوع صنعت بوده و به نوعی بخشی از خط تولید را تشکیل می دهند. در صورت عدم وجود آن ها خط تولید دچار نقصان گردیده و کارآیی خود را از دست می دهد. این بخش شامل سیستم ایجاد و تولید بخار(دیگ بخار) سیستم ایجاد و تولید باد (Air compressor)، فاضلاب صنعتی (Industrial sewage)، سیستم داغ، سیستم هواسازی و رطوبت ساز(تهویه) و غیره است.

تاسیسات عمومی در طرح توجیهی (زیربنایی):
تاسیسات عمومی یا زیربنایی به دو بخش الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شود. سرفصل مشترک آن ها، کاربردی بودن آن ها در دو عامل ساختمان و ماشین آلات است، که شاخصه اصلی در ایجاد تحرک و تولید و بهره برداری از سرمایه های مذکور می باشد.
بخش مکانیکی تاسیسات شامل، امور تاسیساتی ساختمانی بوده که خود در قالب بخشی از ایجاد ساختمان قرار می گیرد. لوله کشی آب و فاضلاب، ایجاد سیستم آب گرم و سرد، شوفاژ، تهویه، رادیاتورها، کانال کشی کولر، نصب دستگاه های حرارت مرکزی، لوله کشی گاز، سیستم اطفای حریق و حتی لوازم بهداشتی و آشپزخانه در این گروه قرار دارند.
گروه دوم تأسیسات الکتریکی که به صورت جریانی فعال در تمام بخش ساختمان و ماشین آلات تقسیم می شوند. آن ها، دو وظیفه اصلی، تحرک ماشین آلات و لوازم و هم چنین ایجاد روشنایی و توزیع نور را بر عهده دارند. بعلاوه، در این گروه باید به سیستم ارتباطات، رایانه ها، کنترل مرکزی، اتاق فرمان و… نیز اشاره کرد.

تأسیسات خاص در طرح توجیهی
در بخش صنعت و تولید، صنایع با هم متفاوت می باشند. صنایع غذایی، صنایع دارویی، صنایع نساجی، صنایع فلزی، صنایع کانی غیرفلزی و… هر یک در امر تولید محصول و کالای خاصی کارایی دارند. بخش عمده فن آوری و ماشین آلات این خطوط با هم متفاوت و برای تولید خود اختصاصی می باشند. تأسیسات اختصاصی نیز برای خط تولید و ماشین آلات اختصاصی و حتی ساختمان های اختصاصی لازم است. همان طوری که برای یک ساختمان بیش از چهار طبقه، تامین بالابر(آسانسور) از تاسیسات الزامی می باشد.
تاسیسات و تجهیزات خاص می توانند در گروه ماشین آلات نیز قرار گرفته و به عنوان بخشی از خط تولید(ماشین یا سیستم کمک کننده) در خط تولید فعال باشد.

امتیاز