طرح توجیهی فنی اقتصادی براساس استانداردهای سیستم بانکی

محاسبه هزینه های بخش تأسیسات و تجهیزات در طرح توجیهی

محاسبه هزینه های بخش تأسیسات و تجهیزات در طرح توجیهی

در بخش تاسیسات اکثر پیش بینی های انجام شده مرتبط با هزینه های رسمی همراه با مدارک مستند مانند استعلام قراردادها، برگ فروش ها و پروفرماها می باشند.
هزینه های انشعاب برق، آب، گاز و ارتباطات دولتی بوده و باید از طریق سازمان های مربوطه مانند اداره های برق منطقه ای، آب منطقه ای، سازمان گاز و شرکت مخابرات استعلام هزینه گردد.
معمولاً در مورد ساخت تجهیزات برق، آب و …سازندگان مشخص در کشور وجود دارند که با دریافت افرهای مقایسه ای و قراردادهای ساخت می توان قیمت نهایی را تعیین کرد. مانند سازندگان ترانسفورماتور، تابلوهای برق، کابل، لوله آب و گاز، تجهیزات آتش نشانی، فاضلاب صنعتی و غیره که با درخواست استعلام، فوراً اعلام قیمت می کنند.
در مورد تجهیزات ماشین گونه مانند دیگ بخار، دیزل ژنراتور، کمپرسور و باسکول نیز می توان با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی داخلی و خارجی و اخذ پروفرما و افر مقایسه ای و هم چنین مراجعه به سایر طرح های در دست بررسی به قیمت واقعی دسترسی پیدا کرد.
فنی ترین روش برای هزینه یابی بخش تاسیسات به ویژه تاسیسات عمومی مانند لوله کشی، سیم کشی و… استفاده از روش متره کردن و برآورد وزنی و ریالی مصالح، امور اجرایی در حمل و نصب می باشند. این عمل مشابه هزینه یابی بخش ساختمان است. ضمن این که با در نظر گرفتن قیمت پایه در هر سال و با استفاده از ضرایب فنی نسبت به قیمت پایه می توان هزینه هر عمل را در مراکز استان ها و سایر شهرستان ها محاسبه کرد.

مثال: تهیه و نصب لوله های فولادی قطر خارجی ۶ اینچ برای آب رسانی
لوله فولادی یک متر(وزن: ۵/۱۹ کیلوگرم) ۰۰۰، ۱۸۶ ریال
۱۸۶۰۰۰ ریال ۱۰،۴۰۰ ریال
نوار قیراندود ۲/۲ متر ۴،۴۰۰ ریال
ماسه ۲/۰ مترمکعب ۴،۰۰۰ ریال
لوله کش ۳/۰ ساعت(هر ساعت ۴۰،۰۰۰۰ریال) ۲۴،۰۰۰ ریال
کمک لوله کش ۳/۰ ساعت(هر ساعت ۱۵،۰۰۰۰ریال) ۹،۰۰۰ ریال
هزینه های پیمانکار و حمل و نقل ۱۵ درصد کل هزینه ها ۳۵،۶۷۰ ریال


قیمت تمام شده ۲۷۳،۴۷۰ ریال
-قیمت پایه در سال ۱۳۸۷ در شهرستان تهران ۲۷۳،۴۷۰ ریال
-ضریب منطقه ای تأسیسات در شهرستان بندرعباس ۲۵/۱ درصد
-قیمت یک متر لوله گذاری فولادی
به قطر ۶ اینچ برای آب رسانی در شهرستان بندرعباس ۵/۳۴۱،۸۳۷=۲۵/۱× ۲۷۳،۴۷۰

تدوین و ارایه جدول تأسیسات

جدول پیش بینی تأسیسات به شرح زیر طراحی و تدوین و در گزارش توجیهی ارایه می گردد:

تدوین و ارایه جدول تأسیسات

۵/۵ - (۱ امتیاز)