احداث مجتمع تجاری و مسکونی

کارفرما :

آقای حمید ابراهیمیان عیدگاه

محل اجرا:

تهران- تهرانپارس- خیابان احسان- نبش احسان نهم غربی

شرح خدمات:

احداث واحد تجاری و مسکونی

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۲۷۰۱ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۲۰۰ متر

میزان اشتغال : —

تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

۳/۵ - (۲ امتیاز)