احداث مجتمع خدمات خودروئی ( فاز اول- خدمات خودرو سبک)

کارفرما :

گروه بین المللی رویال ارس

محل اجرا:

منطقه آزاد تجاری ارس

شرح خدمات:

خدماتی- رفاهی- تجاری

ظرفیت طرح :

سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۹۹۴۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۳۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

۱/۵ - (۱ امتیاز)