احداث واحد پرواربندی گوساله گوشتی

عنوان پروژه :
احداث واحد پرواربندی گوساله گوشتی
کارفرما :
آقای امیر بازگیر
محل اجرا:
تهران -تهران
محصولات تولیدی:

ظرفیت طرح :  ۲۰۰ راس در هر دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۴۹۸۰   میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : مرداد ۱۳۹۳

امتیاز