احداث واحد تولید لوزام خانگی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید لوازم خانگی
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
تولید سازه های فولادی
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۰۴۴۵۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۲۲۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز