احداث گلخانه تولید گل رز شاخه بریده

عنوان پروژه :
احداث گلخانه تولید گل رز شاخه بریده
کارفرما :
آقای سعید جعفری
محل اجرا:
 همدان-بهار
محصولات تولیدی:
گل رز شاخه بریده
ظرفیت طرح :  ۳۶۳۸۲۵ شاخه در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۱۴۶۰۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : مرداد ۱۳۹۳

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)