هزینه طرح توجیهی

طرح توجیهی فنی اقتصادی براساس استانداردهای سیستم بانکی

تاسیسات سوخت و انرژی در طرح توجیهی

سوخت در واحدهای صنعتی در دو بخش، مصرف عام(گرمایشی، خودروها، پخت و پز) و مصرف خاص با توجه به نوع صنعت، کاربری داشته و تامین می گردد.
انواع سوخت رایج در کشور عبارتند از: انشعاب گاز و گازوییل، مازوت، نفت و بنزین.
معمولاً انشعاب گاز مایع از طریق ارگان ذی ربط(شرکت گاز) با توجه به نیاز واحد تولیدی در بخش ماشین آلات، تاسیسات و ساختمان ها حسب مترمکعب در ساعت تامین و در محل ایستگاهی به نام فشارشکن گاز به کارخانه وصل می گردد. در ایستگاه فشارشکن حسب نیاز بخش های مختلف، توزیع می شود.
در مناطقی که شبکه لوله کشی گاز وجود نداشته باشد، تامین گاز از طریق حمل بونکر انجام می شود. معمولاً در مخازن ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ و ۳۰ هزار گالنی(هر گالن = ۵/۴ لیتر) که بر روی فونداسیون بتنی به ارتفاع یک و نیم متر تعبیه شده، تخلیه و ذخیره می گردد.
مازوت نیز از سوخت های مهم صنعتی است که جاشین گاز در صنایع کوره ای بوده و در مخازن فلزی از ورق های سیاه که در زمین و جایگاه های بتنی جاسازی شده، ذخیره می شود. واحد گنجایش مخازن مذکور لیتر می باشد.
گازوییل سوخت مصرفی سیستم های گرمایشی، پخت و پز و خودروهای سنگین بوده که در واحدهای صنعتی در مخازن فلزی از ورق سیاه با واحد گنجایش لیتر ذخیره می شوند.

امتیاز