مجتمع استخر سرپوشیده

کارفرما :

آقای احمد لک
محل اجرا:

لرستان- درود

شرح خدمات:

استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی، کافی شاپ، سالن بدنسازی

ظرفیت طرح :۱۰۵۰ متر مربع

سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۲۰۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۹ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز