مبانی محاسبات طرح های توجیهی

محاسبه اثاثیه و لوازم خدماتی، اداری و رفاهی در طرح توجیهی

محاسبه اثاثیه و لوازم خدماتی، اداری و رفاهی در طرح توجیهی

از بخش های جانبی سرمایه گذاری پیش بینی اثاثیه و تجهیزات خدماتی، اداری، رفاهی حسب نیاز، انبارها ساختمان اداری و رفاهی و نیازهای پرسنلی می باشد. مهم ترین نیاز در این بخش تجهیزات انبارها است که شامل قفسه بندی و سیستم رایانه های جهت طبقه بندی اطلاعات و آمار ورود و خروج مواد و محصول به انبار و همچنین موجودی های انبار در سررسیدهای معین می باشد. فضای داخل انبار باید به نسبت ۶/۱ کالای جمع شده طراحی و ایجاد شود. به طوری که قابلیت حمل و نقل و جابجایی در آن فراهم گردد، سطح اشغال قفسه بندی ۶۲۰ درصد سالن و ارتفاع قفسه بندی ارتفاع کناره سوله(حداقل ارتفاع) می باشد. در سالن هایی که ارتفاع کناره ها بیش از ۴ متر است، قفسه بندی به صورت دو طبقه ساخته می شود. طبقه اول، مخصوص قطعات و مواد و محصولات سنگین است. طبقه دوم، برای محصولات سبک در نظر گرفته می شود.
-اثاثیه و لوازم بخش های اداری، مدیریت و سالن کنفرانس شامل میز و صندلی، مبلمان میز و صندلی کنفرانس، فایل و کمد و کتابخانه و… است که فضای تحت اشغال این وسایل ۶۰ درصد مساحت جایگاه استقرار آن ها را پوشش می دهد.
-تجهیزات و لوازم آشپزخانه و سلف سرویس نیز بر اساس ۷۵ درصد مساحت جایگاه استقرار و با توجه به تعداد پرسنل تولیدی و غیرتولیدی در یک شیفت کار روزانه در محل های موردنظر تعبیه می گردد.
-اثاثیه و لوازم سالن اجتماعات و نمازخانه در صورت استفاده از فرش معادل ۱۰۰ درصد و در صورت استفاده از صندلی معادل ۷۵ درصد مساحت اماکن مذکور می باشد.
-هزینه یابی موارد مذکور بر اساس انتخاب نوع تجهیزات و لوازم و با اخذ قرارداد خرید و فاکتور در جدول سرمایه گذاری نوشته می شود.

۳/۵ - (۲ امتیاز)