خط تولید فویل

خط تولید فویل

این فرآیند مستلزم ریختن آلومینیوم مذاب در قالب است؛ به محض سرد و سخت شدن فلز،آن را به شکل یک بلوک جامد بزرگ در می آورند که ورق شمش (Sheet Ingot) نامیده می شود.
ابعاد ورق شمش (Sheet Ingot) بستگی به اندازه واحد DC موجود و ظرفیت رول های داغ و همچنین تا حدی آلیاژی که ریخته گری شده است، دارد.
در ریخته گری DC، فلز در کوره نگهدارنده ذوب شده و سپس تحت یک فرآیند دو مرحله ای هر گونه ذرات غیر فلزی باقیمانده میکروسکوپی و گاز حذف می شود و فلز ذوب شده در واحدهای قالب ریخته گری آب خنک ریخته می شود.
همانطور که فلز مذاب در قالب جریان می یابد، توسط جهت آب سرد که به اطراف و میان قالب پمپ می شود خنک می گردد و بدین ترتیب ورق شمش (Sheet Ingot) به تدریج در طول فرآیند ریخته گری، که حدود سه ساعت طول می کشد به صورت جامد در می آید.
در این مرحله سازنده نظارت مداومی بر درجه حرارت، سرعت و جریان آب دارد تا هر ورق شمش (Sheet Ingot) با بالاترین کیفیت خود تولید شود. هر ورق شمش (Sheet Ingot) می تواند تا 20 تن وزن داشته و بین 600- 500 میلی متر ضخامت، دو متر عرض و هشت متر ارتفاع باشد. یک ورق شمش (Sheet Ingot) هجده تنی آماده شده دارای حجمی معادل یک میلیون قوطی آلومینیومی نوشیدنی است.
در این فرآیند، متغیرهای مهمی مانند دما، سرعت و جریان آب با دقت مدیریت می شوندو ترکیبات شیمیایی فلز و نظافت در هر یک از ریخته گری ها به دقت مورد آزمایش قرار می گیرند. هنگامی که ریخته گری DC کامل شد، ورق شمش ها (Sheet Ingot) به نورد Hot Rolling منتقل می شوند.

Hot Rolling

مرحله Hot Rolling برای تبدیل شمش های ورقه ای (Sheet Ingot) به کویل هایی با دمای مناسب برای فرآیند Cold Rolling انجام می گیرد.دقت کنترل شده در مرحلۀ Hot Rolling این اجازه را به سازنده می دهد که خواصی را تولید کنند که نتیجۀ محصول نهایی مطابق استاندارد ساخت برتر شود و محصول پیشرفته ای را ارائه دهد.
شمش های آلومینیوم به طور مستقیم از ریخته گری سرد جا به جا می شوند و در اتاق دما خنک می شوند. سازنده با استفاده از شیوه های Milling (نورد) دقیق به ارائه قالبهایی با بهترین سطح برای رول کردن می پردازد.
ابتدا شمش ها به تخته برش (Slab Saw) برده می شوند، که اضافات شمش ها را حذف و کیفیت سطح آن را افزایش دهند.
سپس برش دهنده لایۀ سطح کل شمش (Ingot) را از بین بردن اکسیدهای سطحی و حصول اطمینان از یکنواختی آن به منظور داشتن کیفیت بالا سطح خارجی شمش (Ingot)، از بین می برد.
سپس شمش به کوره فشار فرستاده می شود، که آن را آنقدر گرم می کند که به یک نقطه بالاتر از دمای تبلور مجدد آن (حدودc 500 ) برسد تا آن را برای مرحلۀ Hot Rolling آماده کند. این فرآیند Annealing نام دارد و این اجازه را می دهد تا ترکیبات آلیاژهای مختلف جزء اصلی خود را در سطح شمش (Ingot) توزیع و پراکنده کنند که در نهایت تفاوت در ساختار جزئی و حصول اطمینان از ساختار همگن در شمش پدید می آید.

کاهش ضخامت ورق شمش و خنک سازی

در نهایت ورق شمش ها (Sheet Ingot) را از پشت و رو بین غلطک های یک نورد گرمایی (Breakdown lot mill) عبور می دهند که باعث کاهش ضخامت ورق شمش (Sheet Ingot) می شود تا به باریک نواری شود که مناسب برای Cold Rolling باشد. نوردهای گرم (Hot Mills) پیاپی برای تضمین کویل ها در جهت یکنواختی مورد استفاده قرار می گیرندکه برش دقیق و سطح کپی بالایی را دارا هستند. از فرآیندHot Rolling کویل های به مرحله Cold Rolling فرستاده می شوند. جایی که کویل ها برای سنجش نهایی دما و خواص مکانیکی خود هدایت می شوند تا با توجه به نیازهای مشتریان برای برنامه های دقیق کاربردی آنها مورد استفاده واقع شوند.
خنک سازی نوار رول آلومینیوم داغ در اتاق دما و تغذیه آن در خط میله Cold Rollingسپس نوار از میان چندین غلطک عبور کرده تا در نهایت به اندازه (ضخامت) مورد نظر برسد و به کویل تبدیل شود.کویل حاصل شده میتواند به ضخامت 0.05 میلی متر رول شود.

فرایند نهایی تولید فویل

زمانیکه مرحلۀ Cold Rolling به اتمام رسید، کویل ها را به فرآیند نهایی می رسانند تا به این اطمینان رسیده شود که محصول نهایی مطابق با استاندارد بهترین کیفیت سازنده می باشد. در واقع هنگامی که محصول از فرآیند DC و Hot Rolling به فرآیند Cold Rolling می رسد، این محصول دارای بالاترین استانداردها می باشد که بدین ترتیب امکان دستیابی به بهترین قابلیت ها میسر می شود.