خط تولید مبلمان

خط تولید مبلمان

مراحل تولید مبلمان در این شرکت به شرح ذیل است :
* چوب های به کار رفته در تولید مبلمان توسط شرکت از نوع راش بوده که در ابعاد مختلف از جنگل تهیه شده اند و به صورت تخته ، با توجه به تاریخ برش ، به انبار چوب خشک کنی شرکت منتقل و در آنجا نگهداری می شوند.
* تخته ها بر اساس رطوبت اولیه طی یک دوره طولانی ( حداقل 2 ساله ) با روش علمی و طبیعی در انبار چوب خشک کنی نگهداری می شوند و طی این مدت علاوه بر سنجش میزان رطوبت با دستگاه رطوبت سنج ، چندین بار جابه جا می گردند تا تمامی قسمتهای هر تخته در معرض هوای خشک قرار گیرد. سپس تخته های خشک و فاقد رطوبت به چرخه تولید وارد شده ، مرحله تولید مبلمان آغاز می شود .
* تخته ها ابتدا در سالن برش بر اساس نوع مبلمان به قطعات مختلف تقسیم شده ، در قسمت دیگر با توجه به الگوهایی که بر روی قطعات طراحی می شود به حالت و قطعات اولیه مبل تبدیل می شوند و بعد از برش و شکل گیری ، در سالن پرداخت و ابزار زنی با توجه به نوع مبلمان ( کلاسیک ، نیمه مدرن ، مدرن ) فرم گیری شده ، شکل نهایی خود را به دست می آورند .
* در سالن بخاری ( مونتاژ ) کلیه قطعات مبلمان و اتصالات مربوط به یکدیگر وصل می شوند ، قطعات مربوط به مبلمان کلاسیک جهت حک نقوش منبت به سالن منبت کاری منتقل شده ، قطعات مبلمان نیمه مدرن و مدرن جهت رنگ کاری به انبار مخصوص محصولات آماده منتقل می گردند .
* در سالن منبت کاری بر روی کلیه قطعاتی که قبلا آماده و مونتاژ شده اند ، نخست طراحی اولیه صورت می گیرد و سپس توسط استادان منبت کار با توجه به طراحی ها و نوع مبلمان ، طی یک دوره ( شش ماهه الی یک ساله ) منبت می شوند سپس به سالن مخصوص محصولات منتقل و جهت رنگ کاری آماده می شوند .
* در سالن رنگ کاری ، کلیه مبلمان با سبک کلاسیک ، نیمه مدرن و مدرن ، ابتدا با استفاده از لیسه کاری و سنباده های مختلف به صورت صیقلی و نرم و صاف در آمده ، آماده رنگ اولیه می شوند . سپس تمامی سطوح با سیلر – کیلر پوشش داده شده ، آماده رنگ پاشی و جلا کاری می شوند ، در این قسمت با توجه به برخی سفارش ها ، مبلمان کلاسیک ( منبت شده ) جهت تزئینات بیشتر به سالن ورق کاری منتقل شده ، قسمت هایی از منبت مبل و یا تمامی آن با ورق طلا پوشش داده می شود و جهت رنگ کاری به قسمت مربوط هدایت می گردد تا مراحل جلا کاری و پوشش نهایی بر روی مبلمان صورت گیرد . بعد از آن به سالن رنگ خشک کنی منتقل و آماده رویه کوبی می گردد .
* در سالن رویه کوبی مبلمان ، بر چسب نوع آنها ( کلاسیک ، نیمه مدرن ، مدرن ) ابتدا قسمت های مورد نیاز که معمولا کف و پشت مبل را شامل می شود ، فنر بندی شده و سپس با استفاده از قطعات فوم شکل اصلی خود را باز می یابد و در انتها نیز با توجه به سلیقه و سفارش مشتری ، مبلمان یا پارچه دلخواه آراسته می شود .