خط تولید پاکت سیمان

مختصری در مورد خط تولید پاکت سیمان

یکی از مهمترین فاکتورهای مورد نیاز در تولید اکثر محصولات، بسته بندی مناسب جهت حمل و نقـل و نگهداری می باشد. لذا در این امر تمامی شرایط و مشخصات محصول مورد نظر باید مورد بررسـی قـرار گیرد. در حال حاضر ایران به دلیل داشتن معادن عظیم گچ و آهک که عمده مواد اولیه تـشکیل دهنـده سیمان هستند جزو یکی از برترین کشورها از نظر موقعیت استراتژیک تولید سیمان قـرار دارد. از طرفـی طبق برنامه ریزی های به عمل آمده به منظور توسعه اقتصادی کشور و دسـتیابی بـه رشـد اقتـصادی ۸ درصد در سال، وجود زیربناهای اقتصادی و عمرانی جهت نیل به این هدف ضروریـست بنـابراین تولیـد سیمان که یکی از مهمترین محصولات جهت ساخت زیرساختهای اقتصادی می باشد بسیار ضروریـست.
در این میان حمل و نقل سیمان و گچ از کارخانه به محل ساخت و ساز به دلیل حجم بالای این محـصول و نیز نوع کاربرد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا این محصول به دو طریق یعنی بسته بندی در پاکتهای کاغذی و نیز به صورت فله ای عرضه می گردد.

ویژگی های خط تولید پاکت سیمان

Tuber : تمام اتوماتیک ( 3 یا 4 لایه پاکت کاغذی با سرعت 60-130 قطعه در دقیقه ) و Bottomer : نیمه اتوماتیک
ماشین 4 لایه و 4 رنگ می تواند پاکت 3 لایه ،2 لایه و 1 لایه و همچنین 2 رنگ (با خاموش کردن کلید مربوطه ) تولید کرد .

ظرفیت خط تولید پاکت سیمان

900 پاکت در ساعت

مواد اولیه/کمکی/بسته بندی خط تولید پاکت سیمان

رل کاغذ کرافت ، پلاستیک ( PE / CPP ) ، چسب ، جوهر چاپ

مصارف و ویژگی های خط تولید پاکت سیمان

عرض پاکت نهایی : 350-600 میلی متر
طول پاکت : 500-1000 میلی متر
عرض کف پاکت : 90- 145 میلی متر
4 لایه

پاکت سیمان جهت بسته بندی محصولات تولیدی کارخانجات تولید سیمان و گـچ اسـتفاده مـی شـود البته عمده مصرف این محصول در کارخانجات سیمان است و کارخانجات تولید گـچ بیـشتر از گـونی های پلاستیکی جهت بسته بندی محصولات خود استفاده می نماینـد. همانگونـه کـه قـبلا اشـاره شـد سیمان به دو روش فله ای و بسته بندی در پاکتهای ۵۰ کیلوگرمی عرضه می شـود

لیست و تعداد تجهیزات اصلی خط تولید پاکت سیمان

1. SZN650 TUBER (including : coil feeding unit ,tube forming unit, cutting and output unit and synchronous printer )
2. SZN650 BOTTO MER (semiautomatic series )

تعداد و نوع کانتینر مورد نیاز برای حمل تجهیزات خط تولید پاکت سیمان

1 کانتینر 40 HQ و 1 کانتینر 40 GP

نوع خط از لحاظ اتوماسیون خط تولید پاکت سیمان

تمام اتوماتیک مجهز به PLC

خط-تولید-پاکت-سیمان-1

شرح مختصر فرآیند تولید پاکت سیمان

شرح فرایند تولید پاکت سیمان بدین گونه می باشد که ابتدا رول های آماده به مصرف کاغذ کرافـت بعـد از عواریه گیری (نوعی ضایعات) در محلهای مخـصوص خـود روی دسـتگاه تیـوبر بـه طـوری کـه از همدیگر به اندازه دو سانتی متر فاصله عرضی داشته باشد قرار می گیرند فاصله عرضی برای آن است که موقع چسب زدن هر لایه به طرف دیگر خودش بچسبد. باز شدن رول ها با کشش کاغذ به وسیله دستگاه انجام می گیرد. ویژگی این دستگاه آن است که تعداد لایه های پاکت را می تـوان بـه دلخـواه تنظیم کرد. (از یک لایه تاچهار لایه).
کاغذ زیرین از پایین دستگاه روی ریل مخصوص خود بـه طـرف پشت دستگاه و به قسمت چاپ هدایت می شود و در این قسمت طرف بیرونی آن چـاپ مـی خـورد. نحوه چاپ در این قسمت به صورتی است که کلیشه انتخـابی (بـه سـفارش در خواسـت کننـده) روی غلطک چسبانده شده و به روی کاغذ می غلطد و چاپ دلخواه را روی کاغذ رنـگ مـی کنـد. دسـتگاه چاپ طوری تنظیم می شود که اشکال یا متون چاپی را در فاصله های معین از کاغذ می زند تـا موقـع بریدن درست وسط پاکت قرار بگیرد. کاغذ رویی بعد از عبور از دستگاه چاپ دوباره به مسیر خود بر می گردد و در زیر لایه های دیگر قرار می گیرد در این قسمت دو غلطک که وسط لایه ها قـرار دارد مابین لایه ها را به صورت نقطه ای چسب می زند سپس انتهای عرضی از یک طرف تمام لایه هـا بـه وسیله غلطک های کوچکی که یک طرف آنها در داخل چسب قـرار دارد و روی کاغـذ مـی غلطاننـد چسب زده می شوند بعد از عبور از این قسمت ، دستگاه به وسیله اهرمهای کناری بـه صـورت تیـوب در می آیند سپس به قسمت برش دستگاه هدایت می شوند و به شکل پاکت به محل دسـتگاه بـاتومر منتقل می گردند. دستگاه باتومر دو سر پاکت را چسب زده و می بندد و فقط یک سـوراخ در قـسمت بالای سمت راست پاکت جهت ورود مواد فله باز می گذارد پس از آن پاکـت هـا بـه قـسمت بـسته بندی منتقل و هر پنجاه پاکت روی هم قرار گرفته و به وسیله نوار پلاستیکی بسته بندی می شوند. این روش تولید تقریبا منحصر به خود بوده و در تمام کشورها به همین شکل انجام می پذیرد.

تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز در هر شیفت کاری خط تولید پاکت سیمان

3-5 کارگر

میزان مصرف یوتیلیتی (آب،برق،گاز و غیره) خط تولید پاکت سیمان

برق: 26کیلووات برق 50 هرتز با ولتاژ 380

ابعاد زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه/کارگاه خط تولید پاکت سیمان

بر اساس ظرفیت پیشنهادی: 1000 متر مربع برای تولید + 1000 مترمربع برای انبار

قیمت نهایی خط تولید پاکت سیمان

قیمت Tuber بریا 3 لایه: 57590دلار
قیمت Tuber برای 4 لایه: 62660 دلار
قیمت TUBER برای چاپ 2 رنگ: 35100 دلار
قیمت TUBER برای چاپ 4 رنگ :53430 دلار
قیمت BOTTOMER نیمه اتوماتیک : 82420 دلار