طرح-تولید-کمپوست-از-پسماندهای-شهری-16

طرح توليد كمپوست از پسماندهای شهری

كمپوست
تجزيه بيولوژيكي اجزاي آلي پسماند كه منجر به توليد محصولي پايدار، بدون عناصر ميكروبي و دانه هاي گياهي و هوموس مانند مي شود. استفاده از كود كمپوست فوايد زيست محيطي متعددي دارد. اين محصول را به راحتي مي توان حمل و ذخيره كرد و از آن هم به عنوان تعديل كننده خاك و هم بهبود رشد گياهان بهره برد.

تاريخچه استفاده از كمپوست و كودهای آلی پيش از صنعتی شدن

• تمدن هاي اوليه شكل گرفته در جنوب آمريكا، هند، چين و ايران به شكل گسترده اي داراي فعاليت هاي كشاورزي بودند و از اجزاي باقي مانده فعاليت هاي كشاورزي، ضايعات حيواني و انساني به عنوان كود استفاده مي كردند.
• اولين چاله هاي پسماند كه ديواره هاي آن از سنگ ساخته شده و محل از آن خارج از محوطه خانه تعبيه شده مربوط به تمدن سومر و متعلق به 6000 سال پيش است.
• در اين چاله ها باقي مانده هاي آلي پسماند تلمبار مي شدند تا در نهايت به عنوان كود كشاورزي مورد استفاده قرار بگيرند.
• كبوترخانه هاي ساخته شده در ايران يكي از پيشرفته ترين و خلاقانه ترين روش هاي جمع آوري ضايعات حيواني و استفاده از ان ها به عنوان كود كشاورزي بوده اند.

ضرورت توليد كمپوست

• حجم بالاي پسماند تر در تركيب پسماند جهاني
• كاهش غناي خاك و مواد آلي آن در دهه هاي اخير
• كاهش اثرات زيست محيطي و هزينه هاي ناشي از دفن پسماندها

توليد كمپوست در برابر ساير روش هاي دفع

• كشورهاي با درآمد بالا (آمريكاي شمالي، اروپا و ژاپن) حدود 11 % از پسماند توليدي خود را تبديل به كمپوست مي كنند.
• كشورهاي با درآمد متوسط رو به بالا و كشورهاي با درآمد پايين تنها 1% از حجم پسماند توليدي خود را تبديل به كمپوست مي كنند.
• از مجموع تولید 1/3 ميليارد تني پسماند در سال در جهان، حدود 75 ميليون تن تبديل به كمپوست مي شوند. به عبارت ديگر تنها 5% از كل پسماندهاي توليدي دنيا تبديل به كمپوست مي شوند.

مزایای استفاده از کمپوست پسماندهای شهری

1- جلوگيري از كاهش آلوگي محيط زيست (زمين، آب و هوا) : عدم دفن پسماندها ي آلي در زمين
2- جلوگيري از فرسايش خاك: خاك با از دست دادن مواد آلي خود (هوموس)، خاصيت چسبندگي اش را از دست داده و تحت اثر وزش باد، شروع به فرسايش مي كند. ذرات ريز خاك توسط باد پراكنده شده و پس از بارندگي به حركت در مي آيند و به اين ترتيب تمام مواد مغذي محلول در آب شسته شده، از بين مي رود . به اين پديده فرسايش گفته مي شود. كمپوست تركيبي است كه هوموس خاك را احياء نموده و از فرسايش بي
رويه خاك جلوگيري مي كند .
3- قابليت نگهداري آب در زمين
يكي ديگر از مشخصه هاي زمين مزروعي قدرت نگهداري آب مورد نياز گياه در خاك مي باشد، خصوصا” خاكهاي رسي كه در معرض شرايط جوي فصول خشك قرار مي گيرند. امروزه از تركيبات مختلفي جهت بهبود اين مشخصه استفاده مي شود كه اقتصادي ترين و بهترين ماده در اين مورد، كود كمپوست مي باشد كه علاوه بر توانايي مذكور ارزش غذايي مناسبي نيز براي خاك دارد.
4- متخلخل نمودن خاك :
كمپوست حجم خلل و فرج خاك ها را افزايش داده و ساختار آن ها را اصلاح مي كند.
5- كود آلي مناسب و تسريع كننده رشد گياه :
كود كمپوست حاصل از پسماند هاي خانگي حاوي مقادير متنابهي از عناصر معدني است كه تعدادي از آنها براي رشد گياهان ضروري است.

طرح-تولید-کمپوست-از-پسماندهای-شهری-18

کاربرد های کود کمپوست پسماندهای شهري

1- كشاورزي: كود كمپوست براي اين كه مناسب مصارف كشاورزي باشد بايد داراي خواص زير باشد:
• مقادير بالاي مواد آلي
• پايداري بالا
• ميزان كم نيتروزن

2- محصولات گلخانه اي: براي استفاده از كود كمپوست براي محصولات گلخانه اي بايد به مشخصه هاي زير توجه كرد:
• ميزان نمك كود
• خلل و فرج كود و ميزان آب موجود در كمپوست
• ظرفيت نگه داري آب

4- اصلاح خاك و منظر: در اين زمينه مي توان در موارد زير از كود كمپوست بهره برد:
• افزايش ظرفيت نگه داري آب توسط خاك
• افزايش ميزان نگه داري نيتروژن خاك
• كاهش استفاده از كودهاي شيميايي
• كنترل و كاهش سيلاب و آب هاي سطحي
• كاهش فرسايش خاك در زمين هاي شيب دار

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کود کمپوست پسماندهای شهری

1. کد آیسیک نام کالا کمپوست پسماند شهری : 2412512375
2. کد آیسیک نام کالا کمپوست پسماند شهری غنی شده : 2412512384

طرح-تولید-کمپوست-از-پسماندهای-شهری-7

فرآیند تولید معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کود کمپوست پسماندهاي شهري

طرح-تولید-کمپوست-از-پسماندهای-شهری-4

بررسی بازار طرح توليد كمپوست از پسماندهاي شهري

طرح-تولید-کمپوست-از-پسماندهای-شهری-9

وضعیت واحد های فعال تولید كمپوست از پسماندهاي شهري

در نمودار زیر :

طرح-تولید-کمپوست-از-پسماندهای-شهری-1

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.