طرح تولید بوق خودرو (1)

طرح تولید بوق خودرو

بوق یک وسیله نقلیه، یک دستگاه تولیدکننده صدا است که جهت هشدار دادن برای رسیدن یا حضور وسیله نقلیه به دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.اتومبیل‌ها، کامیون‌ها، کشتی‌ها و قطار‌ها همه به وسیله قانون ملزم به استفاده از بوق هستند. دوچرخه‌ها نیز در بسیاری از موارد، در حوزه‌های قضایی و قانونی ملزم به استفاده از یک دستگاه هشدار دهنده شنیداری هستند، اما این قانون جهانی نبوده و دستگاه مورد استفاده همیشه و الزاماً یک بوقنیست.

انواع بوق خودرو

بوق‌های بادی
بوق‌های الکتریکی
بوق‌های مکانیکی

کاربرد بوق خودرو

این طرح یعنی بوق خودرو جزء وسایل علامـت دهنـده و کمکـی راننـده در هنگـام راننـدگی مـیباشـد. در کشورهای پیشرفته استفاده از این ابزار توسط راننده کمتر از سایر کشورها میباشد که این امر به فرهنـگ ترافیـک و حمل و نقل در هر کشور باز میگردد. با توجه به این موضوع و فرهنگ ترافیک در کشور چنین به نظـر مـیرسـد کـه استفاده از این ابزار توسط رانندگان کشورمان نسبت به سایر کشورها از استقبال بیشتری برخوردار بـوده اسـت البتـه نباید تنها به جوانب منفی استفاده از این وسیله اشاره نمود چرا که در فضای بسته ای که راننـده موظـف بـه کنتـرل وسیله نقلیه خود میباشد و امکان ارتباط با سایرین را ندارد مزایای بوق به چشم خواهد آمد.

طرح تولید بوق خودرو (2)

قیمت تولید داخلی و جهانی بوق خودرو

جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد. در کشور ما بازارهای تعیین کننده قیمت شامل ارگانهای ذیل میباشد. ‐ نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان)، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان بورس فلزات و… ‐ بازارهای غیر رسمی مانند اصناف و بازاریان لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سبد کالای مصـرفی خـانواده قـرار دارد و یـا جـزو کالاهـای استراتژیکی و حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین میشود و سایر کالاها مانند کالای مورد بررسی در این طرح توسط بازار های غیر رسمی و فروشندگان و واسطه ها تعیین میگردد.

بررسی اهمیت استراتژیکی کالا

در دنیای امروز قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این قطعه خود به عنوان کالای واسطه ای در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارد از اینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودرو سازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را می توان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد. بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعه تولیدی طرح از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده بوق خودرو

محصول مورد مصرف قطعات تولیدی طرح در صنعت خودرو می باشد لذا کشورهای تراز اول در تولید خودرو را می توان به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعه مورد مطالعه معرفی نمود که از آنجمله میتوان به کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن و چین اشاره کرد. کشورهای ترکیه، فرانسه، چین، هند و تایوان از کشورهایی می باشند که بخش عمده این کالا را به کشورمان صادر میکنند.

طرح تولید بوق خودرو (3)

پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور

عرضه محصول تولیدی این طرح در آینده پیش بینی میشود از طریق تولید واحدهای فعال و راه اندازی طرحهای در حال ایجاد و همچنین واردات انجام شود.

پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال

تولید واقعی بوق خودرو برآورد گردید از اینرو با در نظر گرفتن ظرفیت و تولید واقعی انجام شده در سالهای گذشته عرضه این واحدها در آینده سالانه ٧٢٢ هزار عدد پیش بینی شده است.

فرآیند تولید بوق خودرو

طرح تولید بوق خودرو (5)

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید بوق خودرو

۱. بوق خودرو سبک و نیمه سنگین : ۳۱۹۰۶۱۲۳۰۷
۲. بوق خودرو سنگین : ۳۱۹۰۶۱۲۳۰۹

وضعیت واحد های فعال تولید بوق خودرو

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده بوق خودرو در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید بوق خودرو (6)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۱.۵/۵ - (۳۵ امتیاز)