طرح تولید كيسه هاي يکبار مصرف محلول در آب بامنشاء PVA

محصول توليدي طرح كيسه هاي محلول در آب از جنس پلی وينيل الكل است. كاربرد اين كيسه ها در بيمارستان ، هتل ها و ﺣتی منازل در زمان مراقبت هاي ويژه پرستاري از بيماران جهت كاهش آلودگی هاي عفونی و باكتريايی اشاره میشود و آن را يكی از موﺛرترين روش ها به منظور كنترل آلرودگی هاي بيمارستانی محسوب ، می نمايند.
اين كيسه جهت بسته بندي مواد ﻏﺬايی شامل ميوه و سبزي هاي منجمد و مواد ﻏﺬايی گوشتی و…. نيز مورد استﻔاه قرار میگيرند

با توجه به مزاياي استقرار در شهرك ها و نواﺣی صنعتی، شهرك هاي صنعتی جهت اجراي طرح پيشنهاد میگردد.

مواد اوليه, كمکی و مصرفی در طرح تولید كيسه هاي يکبار مصرف محلول در آب بامنشاء PVA

1-پلی وينيل الكل
2-نشاسته ذرت
3-پلاستی سايزر(گليسيرين)
4- مواد افزودنی
5- ساير تركيبها
6- بسته بندي نايلونی 100 تایی
7-بسته بندي كارتن

ظرفيت اسمی و عملی سالانه در طرح تولید كيسه هاي يکبار مصرف محلول در آب بامنشاء PVA

ظرفيت ورودي خط توليد در 1 نوبت کاری 8 ساعته در300 روز کار 1500 تن می باشد. ظرفيت عملی طرح با در نظر گرفتن عوامل پیش بینی نشده توقف کار وهمچنین تعمیر ونگهداری, باراندمان 90% ظرفیت اسمی معادل 1350 تن درنظر گرفته میشود.

روش توليد و تکنولوژي مورد نظر در طرح تولید كيسه هاي يکبار مصرف محلول در آب بامنشاء PVA

بطور كلی ماشين آلات خط توليد جهت ساخت فيلم هاي pva وکيسه هاي محلول در آب عبارتند از :

1- سيستمهاي آسياب يا miller نشاسته و پلی وينيل الكل
2-مجموعه ميكسر سرعت بالا و مخلوط ساز
در اين مرﺣله مخلوط تهيه شده از پلی وينيل الكل ,نشاسته ذرت، پلاستی سايزرها و افزودنی هموژن ها در ميكسر ﺣرارتی ، بصورت تركيب يا كامپوند يكنواخت و هموژن در خواهند آمد .پس از مخلوط شدن كامل در Blender ترکیب نهایی به صورت رزين گرانوله يا پودري به بخش اكستروژن هدايت میگردد.
3- سيستم گرانول ساز
4- اكسترودر توليد فيلم
اکسترودر (Extruder)و سيستم اكسترودینگ مهمترين دستگاه در مراﺣل فرآيند و خط توليد بشمار میرود. در اين سيستم مخلوط نهايی ﺣاصل در مرﺣله قبل به اين بخش انتقال يافته و عمل اكسترود كردن بصورت Rotary و در يک فرآيند ستونی انجام میپذيرد .اكسترودر قادر به توليد فيلمهاي دولايه بوده و ماﺣصل آن توليد رول فيلمهاي محلول در آب با پهناي مختلف خواهد بود.
5-دستگاه كيسه ساز (Bag Marker)
6-دستگاه چاپ دو رنگ
7- دستگاه هاي بسته بندي

بطور كلی فرايند توليد شامل مراﺣل زير میباشد:

1-نشاسته همراه با پلی وينيل الكل خرد میشوند.
2-ساير مواد اوليه به تركيب اضافه شده و در ميكسر مخلوط میشوند.
3- مخلوط به سيستم گرانول ساز منتقل میشود.
4- فيلم توليد میشود.

كيسه ها توسط دستگاه كيسه ساز توليد خواهند شد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید كيسه هاي يکبار مصرف محلول در آب بامنشاء PVA

کدآیسیک كيسه بدون بافت پلاستيكی يک لايه از پلی وينيل الكل : 2520512645

کد تعرفه گمرکی كيسه بدون بافت پلاستيكی يک لايه از پلی وينيل الكل : 39232990

وضعیت واردات و صادرات كيسه هاي يکبار مصرف محلول در آب بامنشاء PVA

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات كيسه هاي يکبار مصرف محلول در آب در کشور به تفکیک سال آمده است .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولیدكيسه هاي يکبار مصرف محلول در آب بامنشاء PVA

ظرفیت تولید سالیانه : 300 تن
نرخ برابری دلار : 12000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 1000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 500 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 30 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 51 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 5 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 33 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.