طرح تولید نانو ذرات زئولیت

هدف از احداث این کارخانه نانو ذرات زئولیتي جهت برآورده کردن مصرف داخلي ميباشد با توجه به بررسي هاي انجام شده، ظرفیت بهینه طرح ظرفیتي معادل 2000تن نانو ذرات زئولیتي با در نظر گرفتن 300 روز کاری در سال و یک شیفت 8 ساعته در روز می باشد. در فاز نخست هدف کسب بازار منطقه اي بوده و چشمان داز این طرح در آینده، تامین نیاز مصرفي استانهاي مجاور ميباشد.

معرفی كاربردهاي محصول نانو ذرات زئولیت

محصول مورد نظر نانو ذرات زئولیتي ميباشد که براي ضدعفوني کردن دامداريها و مرغدرايها بكار ميرود. با توجه به مزایاي استقرار در شهرك ها و نواحي صنعتي، شهركهاي صنعتي جهت اجراي این طرح پیشنهاد ميگردد.

مواد اولیه, كمکی و مصرفی در طرح تولید نانو ذرات زئولیت

1-سنگ زئولیت
2-آهک
3-مواد شیمیای
4- ظروف پلاستیکی
5-سایر اقلام مصرفی سالانه

ظرفیت اسمی و عملی سالانه در طرح تولید نانو ذرات زئولیت

ظرفیت تولید سالیانه این واحد بر اساس 300 روز کاری , 2000 تن برنامه ریزي شده است. در زمینه تعداد شیفت کاري لازم به تو ضیح است که با توجه به فرآیند تولید نانو ذرات زئولیت، جهت ماشین آلات 1 شیفت کاری موردنیاز ميباشد. ظرفیت عملي طرح با درنظرگرفتن عوامل پیش بیني نشده توقف کار و همچنین تعمیر و نگهداري، با راندمان 90 درصد ظرفیت اسمی معادل 1800 تن در سال در نظر گرفته ميشود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید نانو ذرات زئولیت

کد آیسیک زئولیت : ۱۴۱۰۴۱۲۳۳۸
کد آیسیک پودر زئولیت : ۲۶۹۹۴۱۲۳۴۹
کد آیسیک گرانول زئولیت : ۲۶۹۹۴۱۲۴۰۷
کد آیسیک آلومینا سیلیکو زئولیت : ۲۴۲۴۴۱۲۵۲۶

کد تعرفه گمرکی زئولیت : ۲۵۲۹۳۰۹۰

روش تولید و تکنولوژي مورد نظر در طرح تولید نانو ذرات زئولیت

روش تولید نانو ذرات زئولیت به شرح زیر است:

1. تبدیل آهک به پودر آهک به وسیله دستگاه سنگ شكن
2 . آماده سازي مواد سوسپان سیون ساز
3 . تبدیل سنگ زئولیت به پودر
4 . پالایش پودر زئولیت توسط انحلال شیمیایي
5 . تولید ذرات نانو از پودر زئولیت توسط راکتورهاي نانو
6 . میكس پودر آهک، مواد سوسپان سیون ساز و نانو ذرات زئولیت
7 . بسته بندي

فرآیند تولید نانو ذرات زئولیت

وضعیت واردات و صادرات در تولید نانو ذرات زئولیت

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات زئولیت در کشور به تفکیک سال آمده است .

وضعیت واحد های فعال تولید درطرح تولید نانو ذرات زئولیت

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده زئولیت در کشور به تفکیک استان آمده است .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید نانو ذرات زئولیت

ظرفیت تولید سالیانه : 2000 تن
نرخ برابری دلار : 12000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 20000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 6000 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 75 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 15 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 10 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 44 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.