طرح تولید توليد نخ فرش (1)

طرح تولید نخ فرش

مروزه صنايع كوچك و متوسط بهع نوان بهترين راه حل و مناسب تـرين شـيوه ايجـاد اشـتغال و افـزايش ارزش افزوده براي كشور ما مطرح ميباشد و حجم سرمايهگذاري سرانه براي ايجاد يك شغل در اين طبقه از واحدهاي توليدي در مقام مقايسه با واحدهاي بزرگ بسيار كمتر مي باشد از طرف ديگر امكان سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي تسهيل شده و مديريت آن توسط اين بخش امكان پذير مي باشد از جمله صنايعي كه در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده مي تواند نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد صنعت نساجي مـي باشـد و در بـين تمامي رشتههاي صنعت نساجي، صنايع فرش خصوصاً فرش دستباف كه كشور ما در اين زمينه داراي سابقه هزاران ساله ميباشد يكي از غنيترين پتانسيلهاي كشور در زمينه ايجاد اشتغال و ارزش افزوده ميباشد. ايران علاوه بر مصارف داخلي در صورت حمايت و توجه بيشتر مسئولين و دستاندركاران ميتواند برترين ارائه كننده فرش هاي مرغوب در سطح دنيا باشد با عناي ت به مطلب فوق ارزش واحدهاي توليد خامـه قـالي كه مهم ترين قسمت مواد اوليه مصرفي براي توليد فرش دستباف ميباشد، بـيش از پـيش مـشخص خواهـد گرديد اين واحدها علاوه بر ايجاد اشتغال مستقيم به عنوان پرسنل توليدي ميتوانند بـا در اختيـار گذاشـتن خامه قالي باعث ايجاد شغل در بخشهاي بافندگي فرش و مشاغل وابسته به آن باشند . نكته ديگـر ايـن كـه پشمهاي ايران از جهت نوع، مرغوب ترين پشم هاي دنيا براي توليد خامه قالي مي باشند كه اين نكته نيز مـي تواند به عنوان يكي از مزيت هاي توليد خامه قالي محسوب گردد.

کاربرد نخ فرش

خامه قالي و گليم تهيه شده از پشم كه توسط سيستم كلفتريسي پشمي (WOOLEN) تهيه ميشود، در بافت قالي دستبا ف بهعنوان نخ پرز به مصرف ميرسد. انواع اين نخ در جاجيم و پتو و بعضي ديگر بافته هاي دستي بهعنوان نخ پود به مصرف ميرسد. در تمامي دستبافتههاي فوق نخهاي پشمي مذكور سطح اصلي بافت را تشكيل ميدهد. اين نخها معمولاً داراي طرحها و رنگهاي متنوعي ميباشد.

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

در ايران مشكلات ناشي از اقتصاد تك محصولي و تكيه بر درآمدهاي نفتي سبب ايجاد اقتصادي متأثر از عوامل خارجي بالاخص بازار ناپايدار نفت شده است. با اين ويژگي اقتصاد ايران ميتوان به اهميت و نقش صادرات غيرنفتي در كشور پي برد. در بين صادرات غير نفتي كشور، فرش دستباف همواره در مقام اول قرار داشته و سهمي بيش از 25 درصد از صادرات غيرنفتي را تشكيل داده است. فعاليت يك ميليون و 500 هزار بافنده فرش در تمام استانهاي كشور موجب شده تا بازار فرش دستباف همچنان براي ايران حفظ شود ولي خطرات بسياري از جانب كشورهايي مثل تركيه و چين و هند، ايران را تهديد ميكند. با توجه به موارد ذكر شده نخ فرش (خامه فرش) كه مهمترين قسمت از مواد اوليه مصرفي براي توليد فرش دستباف ميباشد از اهميت ويژهاي برخوردار است .

طرح تولید توليد نخ فرش (2)

كشورهاي عمده توليد كننده نخ فرش

ایران ، ترکیه ، چین ، هند ، اروگوئه

وضعيت عرضه و تقاضا نخ فرش

با توجه به اينكه پشمهاي ضخيم ايران از جهت نوع، جزء مرغوبترين پشمهاي دنيا براي توليد خامه ميباشند، نخ توليد داخلي از كيفيت بالايي برخوردار بوده و مقدار پشمي كه در ايران توليد ميشود جوابگوي نياز واحدهاي مصرف كننده است. از طرفي تقاضا براي خريد نخ فرش از طرف واحدهاي توليد كننده فرش دستباف نيز بالا ميباشد.كه با توجه به سياست دولت مبني بر توسعه صادرات فرش دستباف نياز به خامه قالي افزايش پيدا كرده است كه بايد تعداد كارخانجات توليد كننده خامه قالي گسترش يابد.

بررسي روند مصرف نخ فرش

در سالهاي اخير ميزان توليد فرش دستباف كشور بين 5,5 تا 7ميليون متر مربع است كه در اكثر آنها از نخ پشمي بهعنوان نخ خاب قالي استفاده ميشود به. طور متوسط با در نظرگرفتن ضايعات، به ازاي هر مترمربع فرش دستباف، 5 تا 7 كيلوگرم نخ خاب مورد نياز است. از طرفي بخشي از نخهاي مورد استفاده در گليم، جاجيم، رو فرشي و … نيز، نخ پشمي است. بنابراين ميزان مصرف نخ پشمي مناسب براي توليد فرش دستباف، 35 تا 45 هزارتن در سال تخمين زده ميشود كه بخش كمي آن بهصورت سنتي توليد ميشود و سهم بالايي از آن در واحدهاي مكانيزه ريسندگي پشمي توليد ميشود. شايان ذكر است در گذشته به علت صادرات بيشتر نسبت به سالهاي اخير، ميزان نياز كشور به نخ فرش، بيش از 45هزار تن بوده است. علاوه براين 2 تا 3 هزار تن نخ فرش براي واحدهاي محدود توليد پتوي پشمي و صنايع دستي (گليم و جاجيم) مصرف مي شود.

طرح تولید توليد نخ فرش (3)

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید نخ فرش

1. نخ فرش ماشینی : 1711612353
2. نخ ابریشم : 1711512322
3. نخ کنف : 1711512455
4. نخ صد در صد پنبه ای (رینگ) : 1711612327
5. نخ پنبه پلی استر(رینگ) : 1711612328

وضعیت واحد های فعال تولید نخ فرش

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده نخ فرش در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید توليد نخ فرش (4)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.