طرح تولید پمپ و شیر هیدرولیک

طرح تولید پمپ و شیر هیدرولیک

محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید پمپ و شیر هیدرولیک برقی می‌باشد. این مجموعه‌ها از اجـزاء سیستم‌های کنترل هیدرولیک هستند که در بسیاری از ماشـین آلات صـنعتی، کـشاورزی، خـودرو و غیـره دارای کاربرد می‌باشند.

به طورکلی پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخـذ و بـه سـیالی کـه از آن عبور می نماید انتقال دهد. درنتیجه انرژی سیال بعد از خروج از ماشین افزایش می‌یابد. بنابراین پمپ‌ها برای حرکت روغن در مدار هیدرولیک به منظور انجام کار مکانیکی مورد نظر بکار می‌رود. با توجه به نفوذ روز افزون سیستم‌های هیدرولیکی در صنایع مختلف پمپ‌هایی با توان و فشارهای مختلف بیش از پیش مورد نیاز است. پمـپ بـه عنـوان قلـب سیـستم هیـدرولیک، انـرژی مکـانیکی را کـه توسـط موتورهای الکتریکی تأمین می‌گردد به انرژی هیـدرولیکی تبـدیل می‌کند. در واقـع پمـپ در یـک سـیکل هیدرولیکی انرژی سیال را افزایش می‌دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افـزوده بـه کـار مطلـوب تبـدیل گردد. فشار اتمسفر در اثر خلأ نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمـپ، سـیال را مجبـور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت‌های مدار هیدرولیک رانده شـود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت پمپ و شیر هیدرولیک

طرح توجیهی تولید پمپ هیدرولیک: ۲۹۱۲۱۱۴۰
طرح توجیهی تولید شیر هیدرولیک برقی: ۲۹۱۲۱۱۴۰

موارد مصرف و کاربرد پمپ و شیر هیدرولیک

محصول تولیدی طرح، قطعه‌ای از اجزاء سیستم هیدرولیک است که در ماشـین آلات مختلـف صـنعتی، خودرو، کشاورزی، ساختمانی و غیره دارای کاربرد است و بطور خلاصه می‌توان گفت که در کلیه مکـانیزم های حرکتی که در آن از سیستم هیدرولیک استفاده می‌گردد، دارای کاربرد می‌باشد و به عبارتی دیگـر ایـن دو قطعه از اجزاء اصلی سیستم‌های هیدرولیک محسوب شده و هیچ مدار هیدرولیکی بدون آن‌ها نمی‌تواند ساخته شود.

اهمیت تولید پمپ و شیر هیدرولیک در کشور

قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می‌آید. این قطعات خود به عنوان کـالای واسطه ای در تولید انواع ماشین آلات صنعتی مختلف مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سـازی به مفهوم توسعه صنعت ماشین سازی کشور تلقی می‌گردد و لذا مجموعه قطعه سازی را می‌توان بـه عنـوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد. از طرف دیگر در حال حاضر بخشی از محصولات مورد مطالعـه از خارج کشور وارد می‌گردد و لذا در صورت توسعه تولید داخل می‌توان آنـرا بعنـوان جـایگزینی واردات عنوان کرد. از اینرو در مجموع می‌توان گفت که هر چند محصولات طرح از اهمیت اسـتراتژیک برخـوردار نیـستند ولی در گروه کالاهای صنعتی اهمیت بالائی را دارا می‌باشند.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید پمپ و شیر هیدرولیک

کوره ذوب فلزات با دمای ۱۵۰۰ °
دستگاه دایکاست آلومینیوم با تناز ۲۰۰ تن
تجهیزات مذاب ریز
تجهیزات ریختگری چدن
ماشین تراش
ماشین فرز
ماشین مته
ماشین سنگ
ماشین برش زوائد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع فلزی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

قیمت خط تولید پمپ و شیر هیدرولیک

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کنده خط تولید پمپ و شیر هیدرولیک، برابر با ۳۳۶۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت پمپ و شیر هیدرولیک

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰۰ دستگاه پمپ و ۵۰۰۰۰ دستگاه شیر هیدرولیک
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۵ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۵۲۴۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۳۵۸۸ میلیون ریال
سرمایه کل: ۲۸۸۲۸ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)