طرح تولید چربی گیرهای صنعتی

چربی گیر صنعتی یا Grease Trap دستگاهی است که به منظور جداسازی انواع روغن و چربی از فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند. چربی گیر DAF دارای واحدهای مختلفی است که باعث راکد شدن جریان ورودی و امکان صعود چربی و روغن به سطح پساب خروجی از منبع تامین فاضلاب می شود. فاضلاب فاقد چربی از قسمت خروجی به سمت واحدهای دیگر چربیگیر صنعتی هدایت شده و چربی بصورت اتوماتیک و یا دستی جمع آوری می شود.
از دستگاه چربی گیر صنعتی بطور گسترده در رستورانها و مراکز تفریحی بزرگ، کارخانجات صنعتی، پالایشگاه ها در زمان شستشو و اورهال کردن سیستم ها، تعمیرگاه ها و همچنین صنایع روغن کشی و لبنی استفاده می شود.

کاربرد چربی گیرهای صنعتی

بشر هنوز بطور کامل وارد عصر پلاستیک نشده است. فلزات هنوز نقش عمد هاي در تولید و ساخت وساز دارند و احتمال دارد که سالهاي بیشتري این نقش را بازي کنند. ادامه این وضیعت ناشی از مجموعه خواصی چون استحکام، ماشی نکاري، فراوانی، با صرفه بودن و قابلیت برگشت آنها در چرخه بازسازي می باشد. منشأ فلزات، سنگهاي معدن آنها (گاهی مواقع اکسیدها)می باشد و آنها را به روشهاي شیمیایی و الکتروشیمیایی استخراج میکنند. اما تمایلی قوي به برگشت به حالت اکسید در اولین فرصت مناسب نشان می دهند.
از نظر کلی چربی گیرهاي صنعتی داراي یک کاربرد عمومی بوده که عبارت است از پاك کردن و زدودن سطوح فلزي از چربی ها و آلودگی ها و جلوگیري از رشد و تکثیرمیکرو ارگانیسم ها.
چربی گیرها به دو صورت مایع و پودري تولید می شوند. غالباً چربی گیرهاي پودري کاربرد بیشتري نسبت به چربی گیرهاي مایع دارند. شیوة استفاده از چربی گیرهاي پودري غالباً به صورت پاششی بوده و شیوةاستفاده از چربی گیرهاي مایع معمولاً به صورت غوطه وري میباشد.
در روش پاششی فلز یا قطعه مورد نظر از داخل یک تونل پاششی عبور داده شده که پودرهاي چربی گیر توسط یک نازل(Nozzle) روي آن پاشیده می شود.
در روش غوطه وري، چربی گیر در درون یک مخزن با آب رقیق شده و تا دماي 60 الی 70 درجه سانتی گراد گرم می شود و سپس فلز یا قطعه مورد نظر توسط جرثقیل هاي سقفی یا سبدهاي فلزي به داخل مخزن فرو برده می شود.
روش چربی گیري پاششی نسبت به چربی گیري غوطه وري داراي مزیت می باشد زیرا در مدت زمان کمتري راندمان بالاتري دارد.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید چربی گیرهای صنعتی

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شرح محصول کد آیسیک
چربی گیرهای شیمیایی سطوح 2429412506
مواد چربی گیری گرم غوطه وری 2429512507
مواد چربی گیری پاششی (اسپری) 2429512508
چربی گیر پودری 2429512509
چربی گیر الکتریکی 2429512510

 

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت­ تولید چربی گیرهای صنعتی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
با استناد بر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني ، نتيجه گيري شده است كه چربی گیرهای صنعتی داراي شماره تعرفه گمركي مستقلي نبوده و به همراه انواع سيم ها وارد كشور مي گردد .

فرایند تولید چربی گیرهای صنعتی

فرآیند کلی که براي تولید چربی گیرهاي صنعتی انجام می شود در تمامی کشورها و کارخانجات تولیدي یکسان بوده و یک فرآیند اختلاط یاMixingمی باشد. . تفاوت ممکن است در نوع مواد اولیه به کاررفته جهت حصول محصول مورد نظر با توجه به کاربرد نهایی باشد.
در این فرآیند مواد اولیه با هم مخلوط شده و بر اساس نوع محصول مورد نیاز، دما و فشار اختلاط،، زمان ماندگاریPHمحصول نهایی و غلظت آن، شرایط اختلاط تغییر می نماید. اما آنچه مسلم است فرآینداصلی در واقع همان فرآیند اختلاط می باشد. بر اساس شرایط فرآیندي و محصول مورد نظر، شکل ظاهري محصول ممکن است مایع و یا جامد به صورت پودري باشد. در ادامه بلاك دیاگرام فرآیند تولید چربی گیرهاي صنعتی آورده شده است.

وضعیت واحدهای فعال تولید چربی گیرهای صنعتی

نمودار واحدهای فعال تولید چربی گیرهای صنعتی به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

خلاصه بازار:

این محصول در حال حاضر توسط واحدهاي مختلف در داخل کشور تولید شده و قسمت اعظم نیازکشور نیز در داخل تولید می شود. تولید فعلی جوابگوي نیاز بازار داخل بوده و البته با به بهره برداري رسیدن طرح هاي در دست اجرا چنانچه نیاز بازار افزایش یابد، با بالا بردن نرخ بهرة تولید واحدهاي فعلی به راحتی می توان بازار داخلی را پوشش داد.
از نظر تبادلات بین المللی، چربی گیرهای صنعتی از جمله موادي هستند که حجم تبادلات بین المللی آنها پایین بوده زیرا این محصولات داراي فرآیند پیچید هاي جهت تولید نبوده و طی یک فرآیند اختلاط ساده قابل تأمین هستند بنابراین معمولاً به عنوان واحدهاي یدکی و جانبی در کنار کارخانجات بزرگ احداث می گردند.
از نظر بررسی مالی اقتصادي، این طرح با توجه به پایین بودن حجم سرمای هگذاري، داراي دورة برگشت سرمایه پایین بوده و از سودآوري خوبی برخوردار است.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید چربی گیرهای صنعتی

ظرفیت تولید سالیانه : 700 تن در سال
نرخ برابری دلار : 17000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 1500 مترمربع
زیربنای کل : 700 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 14 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2.5 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 1 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 37 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.