طرح تولید چسب طبی (4)

طرح تولید چسب طبی

ساخت و مصرف چسب از گذشته رايج بوده است. در قديم، از موادي چون قير و صمغ درختان به عنوان چسب استفاده مي کردند. در تمام قرون گذشته و همچنين قرن نوزدهم چس بها منشأ حيواني و يا بودند که پروتئين Mammaliam گياهي داشته اند. چسب هاي حيواني به طور عمده بر مبناي کلوژن ماماليام اصلي پوست، استخوان و رگ و پي است و چسب هاي گياهي از نشاسته و دکسترين دانه هاي گندم، سيب زميني و برنج تهيه مي شدند

انواع چسب ها

چسب هاي اپوکسيدي
اپوکسيدها، بهترين نوع چسب هاي شناخته شده ساختماني هستند و بيشترين کاربرد را دارند. رزين اپوکسي که اغلب در حالت معمول استفاده م يشود، معمولاً دي گيليسريل اتر بيس فنل ناميده مي شود و با اپي کلروهيدرين ساخته مي شوند. آمين هاي آروماتيک A به وسيله واکنش نمک سديم از بيس فنل آليفاتيک به عنوان عامل سخت کننده استفاده مي شوند. اين چسب ها به چوب، فلزات، شيشه، بتن، سراميک ها و پلاستيک هاي سخت به خوبي مي چسبند و در مقابل روغ نها، آب، اسيدهاي رقيق، بازها و اکثر حلال ها مقاوم هستند. بنابراين کاربرد بيشتري در چسباندن کفپوش هاي وينيلي در سرويس ها و مکان هاي خيس و به سطوح فلزي دارند

طرح تولید چسب طبی (3)

چسب هاي فنوليک براي فلزات
وقتي که فنل با مقدار اضافي فرمالدئيد تحت شرايط بازي در محلول آبي واکنش کند، محصول که تحت عنوان رزول شناخته شده و اليگومري شامل فنل هاي پلدار شده توسط تروگرومتيلن روي حلقه هاي بنزن مي باشد، بدست مي آيد. براي جلوگيري از تشکيل حفره هاي پر شده از بخار، اتصالات چسب هاي فنوليک تحت فشار، معمولاً بين صفحات پهن فولادي گرم شده توسط پرس هيدروليک سخت مي شوند. به دليل شکننده بودن فنولي کها، پليمرهايي از جمله پلي وينيل فرمال، پلي وينيل بوتيرال، اپوکسيدها و لاستيک نيتريل اضافه ميشود تا سخت تر گردند.

چسب هاي تراکمي فرمالدئيد براي چوب
تعدادي از چسب هاي مورد استفاده براي چوب نتيجه تراکم فرمالدئيد با فنول و رزوسينول ( ١و ٣ دي هيدروکسي بنزن) هستند. بقيه با اوره يا ملامين متراکم مي شوند.

چسب هاي آکريليک
چسب هاي ساختاري شامل منومرهاي آکريليک توسط افزايشي راديکال آزاد در دماي محيط سخت مي باشد، اما موارد ديگري از قبيل اسيد متاکريلات براي (MMA) مي شوند. منومر اصلي ، متيل متاکريلات بهبود چسبندگي به فلزات به وسيله تشکيل نمک هاي کربوکسيلات و بهبود مقاومت گرمايي و اتيلن گليکول دي متيل اکريلات براي شبکه اي کردن نيز ممکن است مورد استفاده قرار گيرد. دي N,N کلروسولفونات پلي اتيلن، يک عامل سخت کننده لاستيک است و کيومن هيدورپراکسايد و متيلن آنيلين ، اجزاء يک آغازگر اکسايشي – کاهشي هستند. پيوند دهنده هايي که براي اتصالات محکم MMA مصنوعي به استخوان هاي انسان و پوشش هاي چيني براي دندان ها استفاده مي شود نيز بر مبناي هستند و به طورکلي براي چسباندن فلزات، سراميک ها، بيشتر پلاستيک ها و لاستيک ها استفاده مي شود و اتصالات پرقدرتي را ايجاد مي کنند.

طرح تولید چسب طبی (1)

چسب هاي غير هوازي
چسب هاي غير هوازي در غياب اکسيژن که يک بازدارنده پليمر شدن است، سخت مي گردد. اين چسب ها اغلب بر پايه دي متاکريلات هايي از پلي اتيلن گليکول هستند. کاربرد اين چسب ها، اغلب در محل اتصال چرخ دنده ها، تقويت اتصالات استوانه اي و براي دزدگيري مي باشد.

كاربرد چسب طبی

از قرن نوزدهم به تدريج با پيدايش چسب هاي سنتتيک ساخته شده در صنعت پليمر، چسب هاي سنتي و گياهي و حيواني از صحنه خارج شد. صنعت چسب به صورت گسترد هاي در حال رشد بوده و تعداد محدودي وسايل مدرن ساخت بشر وجود دارد که از چسب در آنها استفاده نشده است. در اتصالات اغلب وسايل از يک جعبه بسيار ساده غلات گرفته تا هواپيماي پيشرفته بوئينگ ٧٤٧ از چسب استفاده شده است. امکانات بشر مي تواند به وسيله چسب ها اصلاح گردد. اين مطلب شامل استفاده از سيمان هاي سخت در دندانپزشکي و سيمان هاي پيوند آکلريليک در جراحي استخوان مي باشد. پيشرفت UV شده توسط جديدي که اخيرًا در کاربرد چسب حاصل گشت، اتصال ري لهاي فولادي و ترامواي جديد شهر منچستر بود. چسب ها نه تنها براي موادي که بايستي چسبانده و بهم پيوسته شوند، بلکه در ايجاد چسبندگي براي موادي از قبيل جوهر تحرير، رنگ ها و ساير سطوح پوششي، وسايل بتونه کاري و وجوه مياني در مواد ترکيبي از قبيل فولاد يا بافت پارچه، در تايرهاي لاستيکي و شيشه يا الياف در پلاستيک ها ضروري هستند. در امور (End Use) چسب طبي همانطوريكه از نام آن پيداست به عنوان يك محصول مصرف نهايي درماني كاربرد فراوان دارد. اين چسب به صورت نوار چسب و هندي پلاست بر روي زخم ها و بريدگي ها و همچنين به صورت بانداژ و بر روي بانداژ مورد استفاده قرار مي گيرد.

مزاياي چسب طبی

١. اتصال مواد غير مشابه و لايه هاي نازک از مواد.
٢. گسترش بار بر روي يک ناحيه وسيع.
٣. زيبايي و حالت آئروديناميک آنها بر روي سطوح خارجي اتصال.
٤. کاربرد آنها با استفاده از ماشين روبات مي باشد.

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

چسب طبي به عنوان يك كالاي اساسي همگاني، يك كالاي استراتژيك و يك حصول مشمول يارانه در كشورمان، از ارزش و اهميت ويژه اي برخوردار است. شايد به ظاهر اهميت كابردي اين كالا چندان مشهود نباشد ليكن ريز نقشي و كاربردي بودن آن در فرآيندهاي پزشكي و درماني بر هيچ كس پوشيده نيست. چسب طبي در واقع به عنوان يك كالاي اساسي مورد نياز در قسمت هاي انتهايي درمان مورد استفاده واقع گرديده بطوري كه تكميل كننده و به نوعي به اتمام رساننده فرآيند درمان بوده و در صورت عدم وجود آن چرخه درماني ناقص مانده كه خود مشكلات بعدي را در پي خواهد داشت.

كشورهاي عمده توليدكننده چسب طبی

با توجه به اينكه توليد چسب طبي از تكنولوژي چندان پيچيده اي برخوردار نبوده امروزه تقريباً اكثركشورها مخصوصاً كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه خود توليدكننده انواع چسب هستند. البته كشورهاي صنعتي با توجه به اينكه از تكنولوژي هاي برتر برخوردار هستند، محصولات با كيفيت و تنوع بيشتري به بازار ارائه مي دهند. اما از سوي ديگر بطور كلي مصرف كالاهاي درماني و بهداشتي منجمله انواع مختلف چسب هاي طبي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بالاتر از كشورهاي جهان سوم است. با توجه به اينكه يكي از پارامترهاي اصلي توسعه يافتگي در جهان، توسعه يافتگي بهداشتي و درماني است، مصرف انواع چسب طبي در كشورهاي توسعه يافته مانند امريكا و كشورهاي اروپايي و ژاپن و كره جنوبي بيش از ساير كشورهاي دنيا مي باشد.

طرح تولید چسب طبی (2)

شرايط صادرات چسب طبی

چسب طبي از جمله محصولاتي است كه محدوديت صادراتي نداشته و در زمره محصولات با مشوق هاي صادراتي محسوب ميگردد. اين محصول بسته به نوع و ابعاد آن در بسته بندي هاي مختلف جهت صادرات عرضه مي گردد. چسب طبي به دليل كاربرد مستقيم و تأثير بهداشتي بودن آن در سلامتي بيماران و افراد تحت درمان، شرايط بست هبندي و حمل و نقل خاصي را مي طلبد و با وجود ايزوله بودن نبايستي در معرض گرد و غبار و هر گونه آلودگي هاي محيط و رطوبت باشد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید چسب طبی

1. چسب قطره ای پوستی برای بخیه : 2423514951
2. چسب بر پایه اپوکسی و اکریلیک اصلاح شده : 2429512808
3. چسب بر پایه اپوکسی و سیلیکون : 2429512775

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.