پرورش پولت تخمگذار

مرغ های تخمگذار از منشا مرغ های لگهورن هستند. از خصوصیات کلی این مرغ ها در مقایسه با مرغ های گوشتی می توان به وزن سبک و استعداد تولید تخم مرغ زیاد در طول دوره تولید اشاره کرد. معمولا مرغ های تخمگذار دارای بدنی کشیده و گردنی باریک و بلند، پاهای ظریف، تاج و ریش قرمز فاصله سه انگشتی میان دو استخواندر ناحیه کلوآک بوده و قادرند در یک دوره تولید بیش از ۲۵۰ عدد تخم مرغ تولید نمایند. طول دوره پرورش مرغ تخمگذار و رشد جوجه های تخمگذار ۲۰ هفته ( حدودا ۵ ماه) است پس از آن، دوره تولید مرغ های حاصله شروع می شود. پس از گذشت ۱۲-۱۳ ماه تولید در سن ۱۸ ماهگی در صورت اقتصادی بودن (قیمت مناسب با تخم مرغ) تولکه برده شده ودر صورت عدم بازار مناسب، گله حذف می شود.
دوره پرورش مرغ تخمگذار
دوره پرورش مرغ تخمگذار از یک روزگی تا ۳ ماهگی را پرورش پولت می گویند و نیمچه تخمگذار ( پولت ) را که حدودا ۱۰۰-۹۰ روزه شد به سالنهای تولید که دارای قفسی های مرغ تخمگذار است، منتقل می کنند. امروزه در پرورش نیمچه های تخمگذار نسبت به دهه قبل تغییراتی به وجود آمده و برنامه های پرورش دگرگون شده است. در گذشته، برخی کارشناسان عقیده داشتند که باید زمان بلوغ جنسی را در نیمچه های تخمگذار به تاخیر انداخت تا پیشرفتی در اندازه تخم مرغ حاصل شود ولی امروزه این نظریه اعتبار چندانی ندارد. در مقایسه با تولید مرغ ها در ده پیش، در حال حاضر حداقل دو هفته زودتر به سطع ۵۰ درصد خود می رسند. همچنین دستیابی به حداکثر تولید دو تا سه هفته زودتر میسر بوده و تا سن ۷۲ هفتگی حداقل ۱۰ تخم مرغ بیشتر تولید می شود. در طی چند سال گذشته نه تنها میزان تخم مرغ افزایش یافته، بلکه تخم مرغ ها نیز بزرگتر شده اند. همچنین در مقابل تولید هر واحد از وزن تخم مرغ، خوراک کمتری مورد نیاز می باشد.

حداقل استانداردهای مواد بستر در پرورش مرغ تخمگذار

الف) مواد بستری
۱. نباید به ایجاد سطوع آلوده به خاک یا نمناک که علت مشکلات تنفسی یا دیگر مسائل مربوط به سلامت است منجر شوند.
۲. نباید دارای عوامل سمی و قارچ هایی که موجب با مشکلات تنفسی و دیگر مشکلات مربوط به سلامت می شوندباشند.

ب) کف آشیانه جوجه ها باید به طور کامل با مواد بستری پوشیده شود.
حداقل عمقی مطلوب مواد بستری هم بستگی به انتخاب مواد بستری دارد.

ج) باید توجه نمود که از نشت و ورود آب از آبخوری ها به بستر اجتناب شود تا از رطوبت اضافی، کیک شدن و تولید آمونیاک
جلوگیری شود و هر گونه مشکلی این چنینی در اسرع وقت باید مرتفع شود.

د) تمام بستر باید روزانه بازرسی شود و از لحاظ موارد گفته شده در بالا به خوبی نگهداری شود.
ه) بستر باید فقط برای یک دوره پرورش مورد استفاده قرار گیرد
و) در زمان جوجه ریزی حداقل عمق بستر تراشه های چوب باید ۵۰ تا ۷۵ میلی متر باشد.
ز) قسمتی از بستر که کیکی شده باید برداشته شود و علل به وجود آورنده آن نیز مرتفع گردد.

نگهداری مرغ های تخم گذار روی بستر یا در قفس

اگر چه عملا کل جوجه ها در ۵۶ هفته اول زندگی در شرایط یکسان نگهداری می شوند ولی تعداد آن ها بعد از این دوره خصوصاً در خلال دوران تولید تعیین کننده تعداد جوجه اولیه برای شروع و جوجه ریزی خواهد بود. در حال حاضر عملی ترین راه این است که مرغ های تخمگذار تجاری در دوران پرورش مرغ تخمگذار و رشد در یک سالن نگهداری شوند ولی سنی که مرغ ها به بخشی دائمی دوران تولید منتقل می شوند متفاوت است. اگر بخواهند مرغ ها را در دوران تولید بر بستر نگهداری کنند احتمالاً تا حدود ۲۰ هفتگی در سالن دوران رشد، نگهداری خواهند شد. اگر قصد بر این است که مرغ ها در زمان تولید به سیستم قفس بروند، در سنین بین ۱۴ تا ۲۰ هفتگی به سالن دوران تولید انتقال خواهند یافت. ولی در حال حاضر اکثراً تمایل دارند که در سنین پایین و معمولاً حدود ۱۸ هفتگی مرغ ها را انتقال دهند. چون مرغ ها در سن ۱۸ هفتگی نسبت به مرغ های مسن تر به سطح کمتری نیاز دارند، این امر باعث می شود تا ظرفیت سالن دوران رشد تغییر یابد و تعداد بیشتری در سالن نگهداری شوند.

سیستم های آبخوری و دانخوری در دوره پرورش مرغ تخمگذار

برای جوجه های یک روزه تا یک هفته، صرف نظر از سیستم تغذیه منظم سینی های خوراک و ظروف آب اضافی باید در منطقه پرورش یک هفتگی برای اطمینان از دسترسی تمام جوجه ها به آب و غذا وجود داشته باشد. در فاصله ۴ تا ۶ روزگی همین که جوجه ها موقعیت آبخوری ها و دانخوری های اتوماتیک را یافتند، به تدریج اقدام به جمع آوری سیستم موقت می کنیم سیستم خوراک دهی معمول مورد استفاده برای جوجه ها، دانخوری های زنجیری و کانالی آویزان اتوماتیک می باشد یا سیستم آتوماتیک معلق زنجیری می باشد. این سیستم ها به طور عادی ایجاد یک مدار کامل در آشیانه می کنند که اگر تمام جوجه ها دسترسی به غذا داشته باشند، از قتضای کافی دانخوری اطمینان حاصل شود آبخوری ها معموللاً نوع اتوماتیک، آویزان و زنگی شکل می باشند، از آبخوری های نیپلی جدید تر هم استفاده می شود.

آبخوری و دانخوری

آبخوری اتوماتیک نوع کانالی و فنجانکت های معلق هم برای جوجه های پرورش یافته در قفسری یا روی بستر وجود دارد. یک منبع آب تمیز و فراوان مورد نیاز است. جوجه ها هیچ گونه معده ای ندارند، بنابراین ظرفیت نگهداری آب آن ها خیلی پایین است. آن ها باید آزادانه آب بخورند و اغلب به ۰۹ تا ۱.۴ کیلوگرم آب برای استفاده موثر از ۰.۴۵ کیلوگرم غذا نیاز دارند. منبع آب باید از نظر مواد معدنی و به ویژه از نظر نمک پایین باشد، چون نمک اضافی به مدفوع آبکی و به دنبال آن بستر خیس منجر می شود. در بخش پیشگیری از بیماری ها در مورد آب بیشتر توضیح داده می شود. هر دو تجهیزات آبخوری و دانخوری باید به گونه ای که جوجه ها بیش از ۳ متر راه نروند، چیده شوند. هر دو سیستم به وسیله کابل یا طناب از سقف آویزان می باشند و در هنگام تمیز کردن کف می توانند بالا کشیده شوند.

نوک چینی پرورش مرغ تخمگذار

امروزه مشخص شده است که عوامل متعددی در میزان رشد و نمو نیمچه های تخمگذار موثر می باشند عوامل محیطی مانند وضعیت هوا، کیفیت آبه نور، تراکم پرندگان و حرارت سالن بر وضعیت بهداشتی و رشد نیمچه های تخمگذار تاثیر دارند. بکارگیری برخی روش ها در مدیریت پرورش نیمچه های تخمگذار اثر معنی داری بر وزن بدن آنها دارد برای کاهش میزان نوک زدن به پرها و انگشتان و تقلیلی شیوع بیماری مارک، لازم است که نیمچه های تخمگذار در سن ۷ تا ۱۰ روزگی تحت برنامه نوک چینی قرار گیرند. در صورت نیاز باید نوک چینی را قبل از سن ۱۰ هفتگی تکرار نمود تا از تاثیر آن بر وزن بدن به هنگام انتقال به جایگاه مرغ های تخمگذار کاهش یابد. توصیه می شود که در طی دوره پرورش نیمچه های تخمگذار برنامه نوردهی با کاهش تدریجی به اجرا درآید. زیرا به این ترتیب در اوایل مرحله بحرانی و تعیین کننده نیمچه ها فرصت بیشتری برای غذا خوردن خواهند یافت. می شود که در طی شش هفته طول دوره نوردهی در روز به حداقل میزان خود برسد و تا زمان شروع تخمگذاری در همین حد باقی بماند. به احتمال زیاد خوراک نیز یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد و نمو نیمچه های تخمگذار است. در این مورد مانند روالی که در مورد اکثریت مرغ های مادر اجرا می شود، قابل توصیه است که برنامه غذایی آن ها شامل یک جیره آغازین، جیره رشد اولی جیره رشد دوم و جیره پیش از تخمگذاری باشد.

بستر مرغ تخمگذار

جوجه ها اغلب روی کف های پوشیده با ۵ تا ۱۰ سانتی متر از مواد بستری جدید و تازه، دوره پرورش خود را آغاز می کنند. قبل از گاز دادن باید بستر را روی کف آشیانه پهن کرد و تمام تجهیزات تمیز و ضد عفونی شده را روی بستر قرار داد.
چندین نوع مواد بستری به طور موفقیت آمیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. تراشه های چوب و پوسته های برنج ترجیع داده می شوند. اما کاه چاپر شده پوسته های بادام زمینی، خاک اره و مواد دیگر نیز گاهی اوقات به کار می روند. مواد بستری باید عاری از مواد شیمیایی، عوامل بیماری زا یا دیگر عوامل آلودگی باشند و نباید خیلی گرد و خاک داشته باشند. موادی که جاذب هستند و درجه عایق بودن بالایی دارند، ترجیع داده می شوند. به شرطی که گله قبلی مشگلات مربوط به سلامت یا مرگ و میر غیر عادی را تجربه نکرده باشد می توان از بستر استفاده مجدد نمود.

نکاتی درباره پرورش مرغ

قسمت های خیس یا کپک شده باید برداشته شوند و مواد بستری جدید در صورت نیاز افزوده شوند. با تهویه درست می توان بستر را در وضعیت خوبی نگه داشت. اگر کپک شدن بستر شروع شده است، آن قسمت باید برداشته شود یا اینکه بستر زیر و رو شود. برای اجتناب از تشکیل کپک بستر، آبخوری ها اغلب در فواصل مکرر جا به جا می شوند. یکی از شایع ترین مشکلاتی که امروزه در مزارع پرورش سویه های تخمگذار دیده میشود ، مشکل نرمی استخوان و کیفیت پوسته تخم مرغ میباشد . تمامی این موارد به متابولیسم کلسیم در بدن پرنده باز می گردد . میتوان این تصور را داشت که استفاده بهینه از کلسیم به نژاد مرغهای تخمگذار بستگی داشته باشد . منبع تامین کلسیم و اندازه ذرات فراهم شده ، نقش بسیار مهمی را در توسعه استخوان و همچنین پوسته خواهد داشت . اما در این قسمت ، سوالی مطرح میشود . آیا تولیدات آنزیمی و فیتازها میتوانند در مشکلات یاد شده تاثیرگذار باشد ؟ بایست در این مورد ذکر کنم که بنظر من مشکلی پدید نخواهد آمد . اما در این مقاله سعی خواهیم کرد که برخی مشکلاتی که ناشی از استفاده بی رویه از ایندسته مواد بوجود می آیند را بررسی کنیم .
نرمی استخوان در پولت ها به دلایل مختلفی چون :
¨ کمبود کلسیم .
¨ کمبود فسفر .
¨ کمبود ویتامین D3 .
¨ کمبود برخی از مواد معدنی .
بوجود آید . در برخی از موارد دیده شده است که وجود تمامی این مشکلات در مزارع ، سبب یک فاجعه اقتصادی شده است . عموما میزان یک درصد کلسیم برای دوران رشد طیور تخمگذار تا سن پانزده هفتگی کافی خواهد بود . سطوح فسفر قابل دسترس نیز بهتر است که بشرح زیر باشد :
الف ) 0.5 درصد برای سه هفته اول .
ب ) 0.48 درصد برای هفته سوم تا هفته ششم .
ج ) 0.45 درصد برای دوران قفس .
همچنین میزان 1500 تا 2000 IU به ازای هر پوند از غذا ، ویتامین D3 برای ایندسته از طیور کافی است . حال ، اگر تمامی موارد ذکر شده تا این قسمت را بخوبی در جیره تامین کنیم ، در واقع امروزه با پیشرفتهایی که در سرعت رشد نژادهای مختلف پدید آمده است ، کوچکترین خللی در جیره غذایی طیور تخمگذار در دو هفته زندگی آنها میتواند سبب بروز نرمی استخوان شود . همچنین با تحقیقات بعمل آمده مشخص شده است که Enteritis میتواند سبب افزایش بروز این ضایعه در جوجه ها شود . نرمی استخوان در طیور تخمگذار نیز به همان دلایل مشابه پولت ها رخ می دهد . بعلاوه ، در ایندسته از طیور ما بایستی مقداری کلسیم را برای پوسته تخم مرغ در نظر بگیریم . میزان بالای تولید تخم مرغ و سطوح ناکافی کلسیم در جیره طیور تخمگذار میتواند سبب افزایش تخم مرغهای بدون پوسته و همچنین نرمی استخوان شود . این ضایعه میتواند در یک دوره کوتاه مدت سه تا چهار روزه رخ دهد . با تحقیقات صورت گرفته ، مشخص شده است که میزان نیاز به کلسیم در نژادهای مختلف متفاوت است . اما بطور عادی ، میزان 4 گرم کلسیم در جیره طیور تخمگذار نیازهای دوره پیک تولید آنها را تامین خواهد کرد . نژاد W36 مقداری بیشتر و نژاد Bobcock300 مقداری کمتر از میزان ذکر شده ، به کلسیم نیاز خواهند داشت . میزان فسفر دریافتی طیور تخمگذار در اغلب نژادها در دوره پیک ، 500 میلی گرم و پس از آن و تا هفته 55 زندگی ایندسته از طیور بایستی 380 میلی گرم باشد . بنظر من ، منیزیم نقش مهمی را در کاهش میزان مشکل نرمی استخوان در طیور تخمگذار دارد . میزان 1500 IU ویتامین D3 ، به ازای هر پوند از غذا در جیره طیور تخمگذار عادی است .کیفیت پوسته تخم مرغ به وضعیت ساختمانی طیور تخمگذار بستگی دارد . مرغهایی که مشکل نرمی استخوان دارند در اغلب موارد ( و نه در تمامی موارد ) تخم مرغهایی با پوسته های نازک تری تولید میکنند . میزان ناکافی کلسیم در جیره ایندسته از طیور ظرف مدت سه تا چهار روز ، میتواند سبب ضعیف شدن پوسته تخم مرغ شود . همچنین میزان بالای فسفر در جیره غذایی تخمگذارها میتواند سبب نازک شدن پوسته تخم مرغ آنها شود . این مشکل در طیور با سن بالا ، بیشتر بروز میکند .

دلایل عدم یکنواختی وزن نیمچه یا پولت ها عبارتند از

۱- بیماری ها از قبیل بیماری های عفونی و انگلی
۲- تراکم بیش از حد که موجب رقابت در داوری‌ها و آبخوری ها میشود
۳ – مدیریت تغذیه ناکافی و نامناسب
۴ – واکسیناسیون ضعیف و نامناسب ( واکسیناسیون نقش مهمی دارد)
اگر یکنواختی گله ای ضعیف باشد باید نیمچه های ضعیف را بر اساس وزن جدا کرده و به آنها تغذیه جداگانه بدهید اجرای یک برنامه کنترل وزن از رسیدن به ۲ هفتگی لازم میباشد وزن کردن هفتگی نیمچه ها به این صورت است که حداقل ۱۰۰ نیمچه باید وزن شود که از جاهای مختلف سالن وزن گیری انجام میشود وزن کردن هفتگی نیمچه ها کمک می کند اگر بیماری یا مشکلی در گله وجود داشته باشد به سرعت متوجه و درصدد رفع آن برآییم.

روشنایی در دورۀ پرورش پولت تخم گذار

● برنامۀ نوری متناوب برای جوجه ها ارجحتر است. در صورتی که از برنامۀ نوری متناوب در 7 -0 روزگی استفاده نمیکنید؛ پس برای 3-0 روزگی 22 ساعت روشنایی و سپس از 7-4 روزگی 21 ساعت روشنایی را تأمین کنید.
● هرگز از نور و روشنایی 24 ساعته استفاده نکنید.
● شدت روشنایی 50-30 لوکس برای سن 7-0 روزگی به جوجهها کمک می ً کند سریعا دان و آب را یافته و با شرایط محیطی جدیدشان سازگار شوند.
● بعد از هفته اول شروع به کاهش براساس برنامه نوری نمایید .
برنامه نوری متناوب
● این برنامه نوری به برنامه های دیگر ترجیح دارد.
● از سن صفر تا 7روزگی استفاده کنید.
● خاموشی متناوب فرصت مناسبی برای استراحت جوجه ها فراهم میکند.
● فعالیت و تغذیه جوجهها یکسان سازی میشود.
● ایجاد رفتار طبیعیتر در هنگام استراحت و فعالیت ممکن است باعث ماندگاری بهتر در 7 روز ابتدایی گردد. )تلفات کمتر(
● ممکن است موجب افزایش آنتی بادی حاصل از واکسیناسون گردد.
● به دلیل برنامه های کاری ممکن است بعضی از دورههای تاریکی را کوتاه کنید و یا حذف کنید

معرفی کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت پرورش پولت تخم گذار

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی پولت مرغ تخم‌گذار جهت ورود و صدور از گمرکات کشور 01059420 است.

معرفی کدآیسیک مرتبط با صنعت پرورش پولت تخم گذار

کد آیسیک پرورش حیوانات (ماکیان) 0122412316

وضعیت واردات و صادرات پولت تخم گذار

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات پولت تخم گذار در کشور به تفکیک سال آمده است .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح پرورش پولت تخم گذار

ظرفیت تولید سالیانه : 20000 قطعه در سال
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 1000 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 15 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 900 میلیون تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 300 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 29 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.