احداث واحد تولید الیاف پلی پروپیلن

عنوان پروژه :
تولید الیاف پلی پروپیلن
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
الیاف پلی پروپیلن
ظرفیت طرح : ۵۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۵۸۳۹ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز