فرآیند تولید لامپ

اولین ایستگاه ، ایستگاه فلر (FLARE )است که در این مرحله مطابقت ابعاد فلر با نقشه های موجود و همچنین کنترل تنش فلر با دستگاه پلاریسکوپ از موارد کنترلی می باشد

دومین ایستگاه ، ایستگاه تولید استم (STEM ) است که در این ایستگاه نیز مطابقت ابعاد استم با نقشه ها و نیز کنترل تنش استم است .
سومین ایستگاه ، ایستگاه متال پارت بوده که قطعات فلزی مربوط به نقشه مونت لامپ برش خورده و شکل می گیرند . در این ایستگاه نیز مرغوبیت جنس این قطعات و مطابقت با نقشه های متال پارت از موارد کنترلی توسط واحد کنترل کیفیت می باشد .
ایستگاه چهارم ایستگاه ( MOUNT ) می باشد که در این قسمت نیز استحکام و فاصله جوشها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در نهایت مواردی از قبیل طول مونت ، اکسید نبودن وایرها و جوشها ، مرکزی بودن اجزاء مونت و مرکز نوری اندازه گیری و با نقشه مطابقت داده می شود .
در ایستگاه (COATING ) ، یک لایه پوشش فسفری درون حباب زده می شود که یکنواخت بودن این پوشش فسفری و طول و ضخامت پوشش بسیار مهم است . در مورد لامپ های شفاف نیز داخل حباب با استفاده از یک برس تمیز کننده کاملا پاک شده تا هیچگونه گرد و غبار یا ناخالصی داخل حباب نباشد .

فرآیند تولید لامپ

در ایستگاه ( SEALING ) ، مونت و حباب به هم وصل میشوند .
ایستگاه هفتم ، ایستگاه اگزاست (EXHAUST ) است که در این ایستگاه بر حسب نوع لامپ درون آن خلا (تا رنج 10 … 10 میلی بار) یا با فشار خاصی گاز تزریق می شود این کار از طریق لوله اگزاست انجام شده و سپس کاملا بسته می شود . در مورد لامپ هایی که نیاز به تزریق گاز نجیب درون حباب می باشد نیز در همین ایستگاه و از طریق لوله اگزاست ، گاز مورد نظر با حجم و فشار معینی وارد حباب می شود که بلافاصله بعد از تزریق گاز لوله اگزاست کاملا بسته می شود.
در ایستگاه سرپیچ زنی لامپ کامل شده و سرپیچ به آن لحیم می شود . در شرکت نورصرام پویا جهت اتصال سرپیچ به حباب از روش رزوه و لحیم استفاده می گردد .و مشکل متداول جداشدن سرپیچ از حباب مرتفع گردیده است . برای تست مقاومت سرپیچ از تست گشتاور استفاده می کنیم که در لامپ های SOFT (با سرپیچ E27 ) تا 3N.m ودرلامپ های Hard ( با سرپیچ E40 ) تا 5N.m نیروی گشتاور توسط دستگاه ترک تست دیجیتال به لامپ اعمال میشود .
سپس لامپ ها به مدت پنج روز در حالت REST باقی می مانند و پس از طی دوره REST صددرصد لامپ ها اسپارک تست می شوند . این کار جهت تایید عدم وجودترک و همچنین عدم وجود هوا درون حبابها ، انجام می شود . در همین زمان نمونه برداری جهت اندازه گیری مقادیر الکتریکی و نوری لامپ ها و مطابقت با مقادیر استانداردهای IEC انجام شده و پس از تایید ، لامپ ها به ایستگاه بسته بندی فرستاده میشوند تا برای ارسال به انبار محصول آماده سازی شوند .