طرح بسته بندی مواد غذایی

طرح بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی علم، هنر و فناوری قرار دادن و محافظت محصولات برای توزیع ذخیره، فروش و استفاده است..
بسته بندی و برچسب زنی بسته ها چندین هدف دارد:1-حفاظت فیزیکی 2-مانع حفاظتی 3-پوشاندن یا تراکم 4-اطلاع رسانی 5-بازاریابی 6-ایمنی 7-سهولت
انواع بسته بندی: بسته ها انواع متقاوت دارند، برای مثال یک بسته انتقالی یا بسته توزیعی نوعی از بسته بندی است که برای حمل در کشتی و جابه جایی در فروش گاه استفاده می شود. بعضی مواقع بسیار راحت است که بسته ها را براساس لایه موجود و عملکرد به دسته های اولیه، ثانویه و ….تقسیم کنیم. بسته بندی اولیه، معمولاً کوچکترین واحد توزیع یا به کارگیری است و اولین لایه در برگیرنده محصول است که در تماس مستقیم با محصول می باشد و آن را در بر میگیرد. بسته بندی ثانویه، بیرون از بسته بندی اولیه است و می تواند برای گروه بندی کردن بسته های اولیه باشد. بسته بندی سوم، برای حمل در کشتی و توزیع عمده به کار گرفته می شود.

خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح بسته بندی مواد غذایی

پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 5000 تن در سال
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح بسته بندی مواد غذایی: 86 نفر
ابعاد اقتصادي طرح بسته بندی مواد غذایی
قیمت ماشین الات و تجهیزات طرح بسته بندی مواد غذایی: 21000 میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاري ثابت : 40000 میلیون ريال

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع غذایی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.