طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی

هدف از اجرای طرح احداث یک واحد صنعتی جهت تولید تجهیزات پزشکی برقی به ظرفیت ۱۰۰۰ دستگاه در سال و با کاربرد درمان های غیر داروئی در بیمارستان ها و منازل، اندازه گیری شاخص های مهم بدن مانند فشار خون و حرکات ورزشی درمانی بر اساس یک نوبت کاری ۸ ساعته درروز ۳۰۰ روز کاری در سال می باشد. طرح فوق در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع و زیربنایی بالغ بر ۱۴۵۰ متر مربع احداث می گردد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی
پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۱۰۰۰ دستگاه در سال
مساحت زمین: ۳۰۰۰ متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی: ۲۶ نفر
ابعاد اقتصادی طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی
قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی: ۴۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
ارزش خالص دارایی:۶۰۰۰ میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:۳۱ درصد

۵/۵ - (۱ امتیاز)