فرآیند تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

ظروف يكبار مصرف كاغذي، ظروفي مانند ليوان، سيني، بشقاب، پياله، ظروف نگهداري غذا و موارد فوق مي باشند كه از كاغذ لامينت شده توليد مي شوند. كاغذ لامي نت شده خود كاغذي است كه داراي پوشش آلومينيومي، مومي و يا برخي پليمرها مي باشد كه اين پوشش ها جهت مقاوم سازي آنها در مقابل آب صورت مي گيرد.
در طرح هاي توليد ظروف يكبار مصرف كاغذ لامينت شده به صورت آماده از بازار خريداري شده و سپس با استفاده از ماشين آلات مخ صوص، كاغذ فوق به شكل ظروف مورد نظر شكل دهي مي گردد. در شكل زير فرايند توليد نشان داده شده است.

با توجه به فرايند تعريف شده، شرح فرايند به صورت زير قابل تعريف است

انتخاب كاغذ لامينت شده

مواد اوليه مورد استفاده در توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي، كاغذ لامين ت شده است به عبارت ديگر مي توان گفت كه در فرايند توليد ظروف يكبار مصرف، تنها كاغذ به شكل ظرف مورد نظر شكل دهي مي گردد. نوع كاغذ مورد استفاده توليد، تابع مورد استفاده ظرف توليدشده مي باشد. مثلاً براي توليد ليوان آبخوري از كاغذ آغشته به موم ولي براي توليد لي وان مورد استفاده جهت چاي از كاغذ پوشش داده شده به وسيله آلومينيوم استفاده مي شود. از اينرو اين مرحله در توليد ظروف يكبار مصرف، انتخاب مواد اوليه براساس موارد كاربرد ظروف مورد نظر مي باشد.

برش كاغذ

كاغذ خريداري شده از بازار به شكل رول است . از اينرو لازم است برش هايي در آن به اندازه ظرف مورد نظر توليد انجام گيرد.

شكل دهي كاغذ و توليد ظروف

عمليات شكل دهي كاغذ شامل رول كردن، لب برگردان، چسباندن ته ظرف و چسباندن دو ظرف مي باشد كه تمامي اين عمليات به صورت خودكار توسط ماشين صورت مي گيرد. به طوري كه ورودي
ماشين (خط توليد ) كاغذ برش خورده بوده و خروجي آن ظروف توليد شده با ابعاد و شكل مورد نياز خواهد بود.

فرآیند تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

چاپ علائم و اطلاعات مورد نياز روي ظروف

آخرين مرحله در توليد ظروف يكبار مصرف، چاپ علائم و اطلاعات تجاري روي آن است كه اين امر براساس سفارش مشتري صورت مي گيرد. عمليات چاپ با استفاده از دستگاههاي سيلك روتاري يا
ديگر ماشين آلات چاپ صورت مي پذيرد.

مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان

روش توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي در بند قبل شرح داده شد بنابراين د ر صورتي كه اين روش توليد با روش هاي توليد مورد استفاده در ساير كشورها مورد مقايسه قرار گيرد نتايج زير حاصل خواهد شد:
تكنولوژي و روش توليد ظروف يكبار مصرف در ساير كشورها همان روشي است كه در كشور ما انجام مي گيرد و تاكنون روش ديگري براي اين كار در نقاط ديگر جهان معرفي نشده است.
آنچه كه در فرايند توليد اين ظروف داراي اهميت است و حتي مي توان گفت كه اين عوامل كيفيت محصول توليد شده را تشكيل داده و در كشورهاي صنعتي از درجه بالاتري برخوردار م ي باشد موارد ذيل
هستند.
-كيفيت كاغذ مورد استفاده
-چاپ و ماشين آلات چاپ
-توان فني و مهندسي در طراحي و اجراي دقيق ابعاد ظروف