آشنايي با خط تولید کود آلی و کمپوست

کودهای ارگانيک (organic) يا آلی به کودهايی اطلاق می شود که منشا گياهی يا دامی دارند. کودهای آلی در مقايسه با کودهای معدنی يا شيميايی دارای درصد پايين تری از عناصر غذايی هستند اما معمولا اين کودها درصد قابل قبولی از مواد غذايی مورد نياز درختان را در اختيار آنها قرار می دهند. کودهای آلی علاوه بر عناصر اصلی (N, P, K) دارای عناصر ميکرو (آهن، روی، مس و…….) هم هستند. بهر روی می توانيم کودهای آلی با منشاهای مختلف (مرغی، گوسفندی، گاوی، کمپوست) را با درصد مشخصی از کودهای شيميايی مخلوط کنيم. در نتيجه مخلوط کردن کودهای دارای منشا organic با کودهای شيميايی می توانيم کودهای آلی غنی شده با عناصر معدنی را توليد کنيم که برای تغذيه درختان پسته مفيدند. بعلت پايين بودن تکنولوژی پايين توليد اين دسته کودها بسياری از متقلبين و سودجويان کودهای بسيار متنوعی با برندهای مختلف را وارد بازار مصرف کرده اند که بايد بسيار تامل کرد که کود بی کيفيت و بنجل را نخريم. انبوه فضولات باقی مانده از مرغداريهای صنعتی و سنتی امروزه به يک معضل جدی برای صاحبان مرغداريها تبديل شده و اين دسته افراد بسيار مشتاقند تا فضولات و بقايای مرغداريها را به کارخانجات توليد کننده کودهای ارگانيک بفروشند. انباشت اين دسته مواد بتدريج باعث آلودگی شديد هوا و خاک و آب می شود. کودهای آلی غنی شده مزايايی زيادی دارند از جمله اينکه:
1- تا حد زيادی می توانند جايگزين کودهای معدنی شوند و چون کودهای معدنی قيمت بالايی دارند استفاده از کودهای organic هزينه ها را کاهش می دهد.
2- در اين دسته از کودها می توان درصد عناصر ماکرو و ميکرو را بدلخواه تنظيم کرد يعنی بعبارت ديگر بر اساس نيازهای غذايی مناطق مختلف فرمولهای مختلفی (حاوی درصدهای دلخواه از عناصر ماکرو و ميکرو) را می توان توليد کرد.
3- مواد بيولوژيکی مفيد برای بهبود شرايط خاک و جذب بهينه مانند باکتريها (مثلا تيوباسيلوس ها)، قارچها و ميکروارگانيسم های مفيد را می توان بر اساس شرايط خاکی و آبی به اين دسته از کودها اضافه نمود.
4- اين­ دسته از کودها (ارگانيک) بر خلاف بسياری از کودهای شيميايی ماندگاری بيشتری در خاک دارند و گاهاً 2 الی 3 سال می توانند تاثير گذار باشند.
5- همانطور که قبلا در مورد کودهای مرغی بيان شد چون ماده اصلی اين دسته از کودها کودهای حيوانی است ميتوان از فضولات مختلف برای توليد کود بهره جست و آلودگی های حاصله از انباشت اين دسته از مواد را کاهش داد.

یکی از عوامل مهم استفاده مواد آلی جلوگیری از آلودگي خاک و آب بوسيله ي مواد شيميايي بوده است. زيرا کود هاي آلي فرآورده هاي طبيعي اصيل و بدون خطر هستند که به تنهايي مي توانند براي پايداري کشاورزي مناسب باشد . استفاده از کود ها صرف نظر از آنکه زيان و خطرات سويي را در کشاورزي و امور مرتبت بر آن ندارد ؛ از لحاظ اقتصادي هم مشکلاتي را که هم اکنون کشور هاي در حال توسعه در زمينه ي واردات و صادرات کود هاي شيميايي و معدني با آن روبرو هستند ؛مرتفع مي سازند .
کودهای ارگانیک (organic) یا آلی به کودهایی اطلاق می شود که منشا گیاهی یا دامی دارند. کودهای آلی در مقایسه با کودهای معدنی یا شیمیایی دارای درصد پایین تری از عناصر غذایی هستند اما معمولا این کودها درصد قابل قبولی از مواد غذایی مورد نیاز درختان را در اختیار آنها قرار می دهند. کودهای آلی علاوه بر عناصر اصلی (N, P, K) دارای عناصر میکرو (آهن، روی، مس و…….) هم هستند. بهر روی می توانیم کودهای آلی با منشاهای مختلف (مرغی، گوسفندی، گاوی، کمپوست) را با درصد مشخصی از کودهای شیمیایی مخلوط کنیم. در نتیجه مخلوط کردن کودهای دارای منشا organic با کودهای شیمیایی می توانیم کودهای آلی غنی شده با عناصر معدنی را تولید کنیم که برای تغذیه درختان پسته مفیدند. بعلت پایین بودن تکنولوژی پایین تولید ایندسته کودها بسیاری از متقلبین و سودجویان کودهای بسیار متنوعی با برندهای مختلف را وارد بازار مصرف کرده اند که باید بسیار تامل کرد که کود بی کیفیت و بنجل را نخریم. انبوه فضولات باقی مانده از مرغداریها و گاوداریها صنعتی و سنتی امروزه به یک معضل جدی برای صاحبان گاوداریها تبدیل شده و این دسته افراد بسیار مشتاقند تا فضولات و بقایا را به کارخانجات تولید کننده کودهای ارگانیک بفروشند. انباشت ایندسته مواد بتدریج باعث آلودگی شدید هوا و خاک و آب می شود.
امروزه ثابت شده است كه استفاده از كودهاي شيميايي در دراز مدت موجب از بين رفتن خاك و حاصلخيزي آن مي شود، به طوري كه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا استفاده از كود هاي ارگانيك و به دست آمده از دل طبيعت، دوباره رايج شده است. در حال حاضر در كشور ايران با وجود منابع سرشار مواد ارگانيك، متأسفانه به اين امر مهم توجه كافي و لازم نمي شود و چنين منابع با ارزشي بدون استفاده به هدر مي رود. تجربه و دانش ثابت كرده است كه تقريباً 90 درصد تمامي مواد ارگانيك محيط زندگي بشر قابل بازيافت است و مي توان به طريق صحيح آن را وارد چرخه طبيعي نمود. اين روش در حقيقت استفاده و تغيير مواد ارگانيك موجود در طبيعت با استفاده از ميكروارگانيسم هاي مختلف در حضور رطوبت و گرما در شرايط هوازي مي باشد.

اين مواد شامل زباله ها ؛ فاضلاب کشاورزي است . مقدار عناصر موجود در اين مواد ؛و ارزش آنها براي گياهان کمتر از دو گروه فوق الذکر است . امروزه از خاکروبه ها و مواد زايد شهري در تهران و اصفهان و سايرشهر هاي بزرگ کمپوست تهيه شود . مقدار غذاي موجود در فاضلاب تغيير ناپذير است ؛ دگرگوني در ارزش غذايي اين مواد بستگی به نحوه آماده کردن آنها براي زراعت دارد .کمپوست در کليه محصولات کشاورزي اعم از زراعت ؛ سبزيها ؛ صيفي ها ؛ درختان ؛ گل کاري و.. با اطمينان کامل قابل مصرف است . البته ترکيبات کمپوست به عواملي از قبيل نوع زباله ؛ مکان تهيه کمپوست ؛ مدت زمان تخمير و غيره بستگي دارد. تجزيه هاي انجام شده در روي کمپوست هاي توليدي اين کار خانه حاوي مقادير زيادي ماده ي آلي ماکروالمنتها؛ ميکروالمنتها مورد نياز گياهان مي باشد . که از آن جمله مي توان روي ؛مس؛آهن و منگنز رانام برد . مقدار اين مواد در کود کمپوست 10 بار بيشتر از کودهاي آلي نظير کود هاي گاوي ؛گوسفندي يا کود مرغي است .کمبود عناصر غذايي کم مصرف و بويژه آهن و روي در درختان مثمر و غير مثمر در کليه خاک هاي آهکي بسيار شديد و گسترده است .

کود سبز

یکی دیگر از راههای افزایش ماده آلی خاک استفاده از کود سبز در تناوب زراعی می باشد. منظور از کود سبز شخم زدن گیاه در خاک پس از رشد کافی و بدون برداشت محصول است. اثر کود سبز بر خصوصیات فیزیکی خاک همانند کود حیوانی می باشد.
ولی کود سبز عملاً مواد غذایی به خاک اضافه نمی کند، بلکه آن چه را که طی رشد خود از خاک جذب کرده و در خود ذخیره نموده است به خاک بر می گرداند اما در صورتی که از گیاهان تیره بقولات بعنوان کود سبز استفاده شود تمام ازت تثبیت شده را به خاک بر می گرداند. از طرف دیگر کود سبز با جذب و ذخیره مواد غذایی در خود از شسته شدن آنها جلوگیری می نماید. گیاه مورد استفاده بعنوان کود سبز می بایستی اثرات فیتوتوکسینی بر رشد محصول بعدی نداشته باشد، فصل رشد کوتاهی داشته، تراکم بوته بالا را تحمل کند و رشد سبزینه ای زیادی داشته باشد تا علاوه بر این که مقدار زیادی ماده آلی به خاک اضافه می کند، پوشش کامل خاک را تامین نماید. پوشش کامل خاک برای جلوگیری از فرسایش خاک و بازداری رشد علفهای هرز ضرورت دارد. بنابراین اهداف کود سبز را می توان در افزایش ماده آلی خاک، حفظ مواد غذائی خاک (و در صورت استفاده از گیاهان تیره بقولات افزایش ازت خاک)، جلوگیری از فرسایش خاک و مبارزه با علفهای هرز خلاصه نمود.

ویژگی های خط تولید کود آلی و کمپوست

کل خط بوسیله کابینت برق الکتریکی کنترل می شود

ظرفیت خط تولید کود آلی و کمپوست

800 کیلوگرم در ساعت

مواد اولیه/کمکی/بسته بندی خط تولید کود آلی و کمپوست

سری ماشین آلات گرانول می تواند مواد خام زیر را به گرانول تبدیل کند .
1. چمن ، نوعی زغال سنگ ، لجن، لجن دریاچه ، تفاله نیشکر ، پالپ نشاسته
2. کود مرغ، کود اردک ، کود خوک، کود گوسفند،کود گوزن، کود گاو و کرم خاکی
3. قالب لوبیا، تفاله ویناس، بقایای بیوگاز، بقایای میوه ، باقی مانده روغن خرما
4. باقی مانده زباله شهری یا تاسیسات تصفیه فاضلاب
5. مواد ارگانیک ترکیب شده با مواد معدنی

مصارف و ویژگی های خط تولید کود آلی و کمپوست

– افزایش میزان مواد غذایی و مواد آلی خاک
– کاهش نیاز به مصرف کود های شیمیایی
– افزایش قدرت جذب مواد غذایی توسط گیاهان
– جلوگیری از فرسایش خاک
– گوگرد موجود در کود سبب اصلاح شوری خاک می شود

آشنايي-با-خط-تولید-کود-آلی-و-کمپوست-1

بازیافت فضولات دامی خط تولید کود آلی و کمپوست 3 روش اصلی وجود دارد

1- کمپوست کردن فضولات دامی و نهایتا پوسیدن کامل فضولات که معمولا این پروسه (کمپوست سازی کود دلم) چندین سال بطول می انجامد. محصول تولید شده به این روش خشک است و دارای درصد پایینی از نیتروژن (N) است.
2- دومین روش فرآوری فضولات دامی به این گونه است که فضولات دامی جمع آوری شده از مرغداریها و گاوداریها را بدون اضافه کردن هیچگونه عنصر معدنی بسرعت کمپوست می کنند در این روش عوامل گند زدا یا Deodorizing agents را به کود اضافه می کنند و پس از گندزدایی موجودات میکروبی مفید مانند تیوباسیلوس ها را به مخلوط حاصله اضافه می کنند. محصول بدست آمده را کاملا خشک می کنند. کود تولید شده نسبت به کود دامی تازه فرآوری نشده آلودگی کمتری دارد و برای تغذیه نباتات قابل استفاده است اما همانطور که اشاره شد ماده معدنی به کود اضافه نمی شود
3- در روش سوم فضولات و بقایایی موجود در کف مرغداریها و قفس های مرغی را که دارای درصد بالایی از آب هستند با آهک یا lime مخلوط می کنند و سپس مقداری فسفات و یا سایر کودهای معدنی دیگر حاوی عناصر ماکرو و میکرو به آن اضافه می کنند. تکنولوژی تولید کودهای آلی دامی در تمام کارخانجات مشابه و دارای پروسه های خرد کردن، کمپوست سازی، مخلوط سازی، گرانوله کردن، خشک کردن و بسته بندی است. محصول نهایی می تواند بصورت پودری یا گرانول باشد. محصول به صورت پودری براحتی قابل استفاده در زمین های کشاورزی نیست. محصول گرانوله شده مانند کودهای شیمیایی می تواند براحتی در مزارع مورد استفاده قرار گیرد. باید در نظر داشت میزان مواد غذایی موجود در کودهای آلی مرغی بسیار کمتر از میزان مواد موجود در کودهای شیمیایی است. رویه رایج در تولید کودهای پلت شده مرغی اضافه کردن کود شیمیایی سوپرفسفات به آنهاست (مونو یا دوبل سوپرفسفات). سایر کودهای شیمیایی هم می توانند به ایندسته از کودهای اضافه شوند از جمله فسفات آمونیوم، کلرید پتاسیم. علاوه بر این کودها کود اوره نیز می تواند برای افزایش میزان یا درصد نیتروژن به آنها اضافه شود. کود اوره و آهک در مراحل پایانی گرانوله کردن به کودهای دامی اضافه می شوند. ایجاد موازنه یا فرمولاسیون اختلاط کودهای شیمیایی با کودهای دامی در کیفیت کودهای دامی پلت شده بسیار تاثیر گذار است.

لیست دستگاه های خط تولید کود آلی و کمپوست
سیلوی تخلیه اولیه
نقاله زیر سیلوی تخلیه
مگنت بلوکی 2 عدد
مارپیچ انتقال کود به خشک کن
مجموعه تونل خشک کن
مارپیچ انتقال کود کلوخه شده از خشک کن به بالابر قاشقکی
بالابر قاشقکی انتقال کود کلوخه شده به سیلوی قبل از کراشر
سیلوی ذخیره کود کلوخه شده به ظرفیت 1.5 تن
آسیاب چکشی کود خشک شده
مارپیچ انتقال کود پودر شده از کراشر به بالابر
مجموعه فن و سیکلون
مارپیچ انتقال کود از سیکلون به بالابر قاشقکی
بالابر قاشقکی
سیلوهای ذخیره کود خشک شده به ظرفیت حدود 5 تن، 2عدد
سیلوهای توزین کود به ظرفیت حدود 600 کیلوگرم
مارپیچ انتقال مواد افزودنی به کراشر کوچک
آسیاب چکشی مواد افزودنی
مارپیچ انتقال مواد افزودنی پودر شده از کراشر به بالابر
بالابر قاشقکی انتقال مواد افزودنی به سیلوهای ذخیره
مارپیچ انتقال مواد افزودنی به سیلوهای ذخیره
سیلوهای ذخیره مواد افزودنی به ظرفیت متوسط 200 کیلوگرم ، 6عدد
مجمو عه اسکرو دوزینگ از استیل 316 ، 6 عدد
قیف توزین مواد افزودنی به ظرفیت حداقل 120 کیلوگرم
میکسر دو قلو
بالابر قاشقکی انتقال مواد میکسر به مارپیچ سیلوی قبل از پلت یا پن
مارپیچ انتقال موادبه سیلوی قبل از پلت
سیلوی قبل از پلت به ظرفیت 2000کیلوگرم

پلت
مارپیچ انتقال موادبه سیلوی قبل از پن
سیلوی قبل از پن به ظرفیت 2000کیلوگرم
پن گرانولاتور ها
مارپیچ انتقال مواد از پن ها به کولر
مجموعه کولر و فن و سیکلون مربوطه
نقاله انتقال مواد از کولر به بالابر
بالابر قاشقکی انتقال مواد به سیلوی ذخیره نهایی
سیلوی ذخیره نهایی
مجموعه بسته بندی به طول 3متر
سیستم برق و کنترل و کابل کشی ها
سیستم تهویه موضعی خط
اسکرابر با حوضچه ذخیره آب

ویژگی های خط تولید کود ارگانیک

کل خط بوسیله کابینت برق الکتریکی کنترل می شود

ظرفیت خط تولید کود ارگانیک

800 کیلوگرم در ساعت

مواد اولیه/کمکی/بسته بندی خط تولید کود ارگانیک

سری ماشین آلات گرانول می تواند مواد خام زیر را به گرانول تبدیل کند .
1. چمن ، نوعی زغال سنگ ، لجن، لجن دریاچه ، تفاله نیشکر ، پالپ نشاسته
2. کود مرغ، کود اردک ، کود خوک، کود گوسفند،کود گوزن، کود گاو و کرم خاکی
3. قالب لوبیا، تفاله ویناس، بقایای بیوگاز، بقایای میوه ، باقی مانده روغن خرما
4. باقی مانده زباله شهری یا تاسیسات تصفیه فاضلاب
5. مواد ارگانیک ترکیب شده با مواد معدنی

آشنايي-با-خط-تولید-کود-آلی-و-کمپوست-3

مصارف و ویژگی های خط تولید کود ارگانیک

– افزایش میزان مواد غذایی و مواد آلی خاک
– کاهش نیاز به مصرف کود های شیمیایی
– افزایش قدرت جذب مواد غذایی توسط گیاهان
– جلوگیری از فرسایش خاک
– گوگرد موجود در کود سبب اصلاح شوری خاک می شود

1-تأمین ماده آلی:
یکی از اثرات استفاده از کودهای سبز تأمین ماده آلی خاک است، به خصوص زمانی که کود حیوانی کافی در دسترس نبوده و یا بقایای گیاهی به جا مانده در زمین به حدی نباشد که بتواند مقدار هوموس خاک را در حد مطلوبی نگاه دارد. پس از برگرداندن کود سبز در خاک، هم قسمت های هوایی و هم ریشه های آن پوسیده شده و ماده آلی خاک را افزایش می دهد. کود سبز در زمین های سبک (شنی) ایجاد چسبندگی می کند و در زمین های سنگین (رسی) خاک را پوک و سبک می کند.

2- افزایش ازت:
کود سبز علاوه بر کربن آلی، مقداری ازت آلی به خاک اضافه می کند. این مقدار ازت بر حسب شرایط، ممکن است ناچیز یا قابل توجه باشد. برای مثال چنانچه یک گیاه لگومینه (گیاهان خانواده بقولات) به خاک برگردانده شود، با توجه به این که بیشتر این گیاهان در شرایط مساعد، آمادگی و قدرت جذب و تثبیت ازت آزاد هوا را دارند. احتمال افزایش ذخیره ازت خاک زیاد است، حال آن که با برگرداندن گیاهی غیرلگومینه به خاک فقط در شکل ازت اولیه اک تغییر حاصل شده (ازت معدنی به آلی تبدیل می شود) و در مقدار آن افزایشی به وجود نخواهد آمد.

3- حفاظت خاک:
در ماه هایی از سال که خطر فرسایش خاک وجود دارد، برای آن که خاک بی حفاظ نباشد، ازیک گیاه پوششی استفاده می شود. این گیاهان در مناطقی که باران های زمستانه زیاد است از نشست خاک های سنگین و همچنین از فرسایش خاک های سبک جلوگیری می کند. این گیاهان در مناطق بادخیز با پوشاندن خاک،سرعت باد را در سطح کم کرده و خاک را در مقابل کنده شدن حفظ و در جای خود نگه می دارد. بهترین نمونه از گیاهان پوششی، چاودار زمستانه و یولاف بهاره است.

4- تأمین مواد بیوشیمیایی خاک:
کود سبز به عنوان ماده غذایی مورد استفاده میکروارگانیسم های خاک قرار می گیرد و گاز کربنیک، گاز آمونیاک، ترکیبات نیتراته و بسیاری از ترکیبات ساده و پیچیده دیگر را تولید کرده و مورد استفاده نباتات زراعی قرار می دهد.

لیست و تعداد تجهیزات اصلی خط تولید کود ارگانیک

Semi-wet crusher
Mixer machine -with pump
Ring Die Granulator -pelletizer + polisher
Belt Conveyors
Rotary Drum Dryer – cyclone dust collection+ fan + pipeline
Rotary Drum Cooling – cyclone dust collection+ fan + pipeline
Grading
Weighing & packaging machine

تعداد و نوع کانتینر مورد نیاز برای حمل تجهیزات خط تولید کود ارگانیک

3 کانتینر 40 فوت

بخش گلوله ساز با سیستم غلطک و حلقه سرپیچ

مواد خام به اتاق کار می آیند و در سینی تخلیه ریخته می شوند ، مواد خام با اثر گریز از مرکز به درون حلقه ریخته می شوند؛ حلقه سرپیچ و سیستم غلتکی بوسیله چرخ دنده های کاهشی و سیستم تبدیلو با انتقال انرژی از موتورکار می کنند .
فشار حاصله از حلقه ها و سیستم غلتکی در حال چرخش، به فرم سیلندر اکستروژن مجبور به خروج از سوراخ حلقه می شود،
به گلوله های کوچک مورد نیاز خط برش تبدیل می شوند . بخش توپی شکل دارای دو دیسک چرخشی می باشد. پلت ها بر روی دیسک درون درام استوانه ای شکل قرار می گیرند، با چرخش دیسک های با سرعت بالا بر روی دیواره ی درام که حرکت جانبی دارد انداخته می شوند ، گرانول ها در یک حرکت دایره ای ودر همان زمان نیز در حرکت چرخشی شعاعی به علت اثر گریز از مرکز در اصطکاک دو طرفه قرار می گیرند که باعث می شود گرانولها با لبه ها و گوشه ها به تدریج به شکل توپ تبدیل شود . در این لحظه گلوله توپی شکل به تدریج در بالای درام شناور می شوند و در نهایت ، گرانول نهایی به طور مداوم و افزایشی سرریز می کند .

فرآیند کار خط تولید کود ارگانیک

خط تولید کود آلی یک مجموعه کامل از تجهیزات از جمع آوری مواد خام تا بسته بندی کود آلی می باشد.

1) فرایند تخمیر و فراوری مواد ارگانیک: این مرحله اولین و ضروری ترین مرحله در کل خط تولید می باشد. دو نوع اصلی ترنر کمپوست که برای تبدیل و ترکیب کمپوست وافزایش سرعت تخمیر مورد استفاده قرار گیرد ، عبارتند از: کمپوست خود رو و کمپوست وابسته به آب .

2) فرآیند خرد کردن: مواد کمپوست تهیه شده قبل از روند گرانولیت باید خرد شود. اما زمانی که کمپوست اولیه به اندازه کافی نرم باشد می توانیم از این فرایند خرد کردن صرف نظر کنیم . سنگ شکن عمودی و سنگ شکن افقی دو محوره، را می توان برای خرد کردن کودهای کمپوست خام استفاده کرد.

3) فرآیند مخلوط کردن: دو نوع ماشین میکسر افقی و میکسر عمودی برای مخلوط مواد خام مورد استفاده قرار می گیرد.

4) فرایند گرانولیته کردن: فرآیند گرانول سازی بخش اصلی این خط تولید است که با بهترین دستگاه کرانول ساز دیسک دار انجام می گیرد.

5) فرآیند خشک کردن: پس از گرانول سازی ، رطوبت مواد خام باید کمتر از 25٪ باشد ، بنابراین اگر رطوبت مواد اولیه بیشتر از 25 در صد باشد، باید مواد خام را با دستگاه خشک کن استوانه ای سرامیکی خشك كنیم.

6) دستگاه خنک کن استوانه ای سرامیکی: که برای خنک کردن کود برای تولید ذرات کود قوی تر مورد استفاده قرار می گیرد.

7) ماشین غربالگری استوانه ای گردان : که برای جدا کردن گرانول از ذرات بزرگ آن استفاده می شود. که طی آن ذرات بزرگ باید برای خرد کردن و دانه بندی مجدد به ابتدای خط بازگردانده شوند.

8) آخرین فرایند، فرایند بسته بندی است: دستگاه بسته بندی کود می تواند بسته بندی شود

تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز در هر شیفت کاری خط تولید کود ارگانیک

8-6 نفر برای هر شیفت کاری

میزان مصرف یوتیلیتی (آب،برق،گاز و غیره) خط تولید کود ارگانیک

آب: فقط در هنگام مخلوط شدن نیاز به آب دارد، در صورتی که مواد خام رطوبت کمتری داشته باشند، برای افزایش رطوبت به آن آب اضافه می کنند.
برق: 60 کیلووات برق 50 هرتز با ولتاژ 380

ابعاد زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه/کارگاه خط تولید کود ارگانیک

کارخانه: 200 متر مربع

قیمت نهایی خط تولید کود ارگانیک

قیمت: 73030 دلار

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع کشاورزی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

 

[/vc_column_text]
[/vc_row]

راهنمای صنایع تولید کود آلی و کمپوست

10.000 تومان

بسته آموزشی راهنمای صنایع تولید کود آلی و کمپوست

این بسته شامل :

1- مجموعه فیلم آموزشی آشنایی با خط تولید کود آلی و کمپوست
2- کاتالوگ تجهیزات و خط تولید کود آلی و کمپوست
3- طرح توجیهی تیپ و آماده تولید کود آلی و کمپوست
4- لیست واحدهای فعال تولید کود آلی و کمپوست کشور

توضیحات

راهنمای صنایع تولید کود آلی و کمپوست

در این مجموعه آموزشی شما با کمترین هزینه به 54 صفحه کاتالوگ خط تولید کود آلی و کمپوست ، اطلاعات کلیه واحدهای تولیدکننده حال حاضر در صنعت تولید کود آلی و کمپوست در ایران، یک نمونه طرح توجیهی کامل تولید کود آلی و کمپوست و نهایتا 34 دقیقه فیلم از فرآیند تولید و تجهیزات مورد نیاز دستیابی پیدا میکنید.
حجم این فایل در قالب مجموعه مولتی مدیا آموزشی 344 مگابایت میباشد که لینکهای دانلود آن را بلافاصله پس از واریز آنلاین هزینه دریافت خواهید کرد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “راهنمای صنایع تولید کود آلی و کمپوست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *